Koren concert Goedereede
Koren concert Goedereede Foto: B. Dekker

Korenconcert Goedereede

vrijdag 2 juni 2023 19:30 t/m 12:00

Alles wordt nieuw!

Op D.V. vrijdag 2 juni zal er in de oude kerk van Goedereede een concert gehouden worden. Aan dit concert werken drie koren mee: kinderkoor Kadosj, Jeugdkoor Hadar en Christelijk mannenensemble Goeree. De koren staan onder leiding van Berdien Dekker. De begeleiding is in handen van Cornelis den Ouden op de piano en orgel en Wim de Penning op de synthesizer. 

Het thema van de avond is ‘Alles wordt nieuw!’ In de Bijbel staat geschreven: ‘En Hij Die op de troon zit, zei: Zie Ik maak alle dingen nieuw, en Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.’ (Openbaring 21:5) We leven in een roerige tijd, waarin oorlogen, crisissen en epidemieën elkaar opvolgen. We zien ook de kerkverlating toenemen. Is dit nieuw? Nee, vele dingen kunnen we al jaren waarnemen, maar de gebeurtenissen volgen elkaar wel steeds sneller op. Wat zegt de Heere God hierover in Zijn woord? Is er nog uitzicht voor deze wereld? We nemen u deze avond mee in de Bijbel, van Schepping, zondvloed, moeite en verdriet maar ook Gods belofte: Zie ik maak alle dingen nieuw! De liederen die de koren zingen, maar ook die u en jij mee zullen zingen staan in teken van dit thema. We zullen deze avond de Heere God ook danken voor het 20-jarig jubileum van ons kinderkoor. Hartelijk welkom op D.V. vrijdag 2 juni in de oude kerk van Goedereede bij de toren. Aanvang is 19.30 uur, kerk is open om 19.15. Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten van deze avond.