Door Jaap Ruizeveld

Osinga was een markante persoon. Een vriendelijke politicus die het een voorrecht noemde dat hij in de raad en in de maatschappij zich mocht inzetten. Bij zijn afscheid als volksvertegenwoordiger, eind maart 2018, nuanceerde hij die activiteiten met de opmerking dat hij- zonder de onvoorwaardelijke steun van zijn echtgenote - dit werk niet had kunnen doen. Reden om aan te geven een Koninklijke onderscheiding niet te kunnen aanvaarden. Hij noemde het ongepast dat hij alleen, op basis van de een of andere formele regeling, voor dat deel van 'hun' leven onderscheiden zou worden. Zijn woorden maakten indruk. Het tekende Rein Osinga die in de raad steeds zocht naar samenwerkingsvormen om daarmee, zoveel als mogelijk, in evenwichtige besluitvorming de belangen van de gemeenschap te behartigen Anderzijds het liberale gedachtengoed uitdragend.