Tekst en foto: Kees van Rixoort

Architect Krijn Ratsma nuanceert de term 'gasloos' direct: we moeten op termijn zonder aardgas door het leven, niet zonder duurzame alternatieven als biogas of waterstofgas. "Dat kan een goede tussenvorm zijn, bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen. In Stad aan 't Haringvliet, dat onderzoekt hoe het dorp gasvrij kan worden, is een van de opties om waterstofgas te gaan gebruiken. Technisch gezien kan het aardgasnet dat aan. Voor de cv-ketels is een kleine aanpassing nodig. Koken op waterstofgas is niet mogelijk, dus dat zou dan elektrisch moeten."