(Foto: Due Fotografi)
(Foto: Due Fotografi)

Om moe(deloos) van te worden

Kerk & Geloof

Ik was aanwezig bij een overleg op de kop van het eiland, georganiseerd door verschillende predikanten. Doel van dit overleg was om met elkaar kennis te maken en te onderzoeken of en hoe er meer met elkaar samengewerkt kan worden. Verschillende andere partners waren hierbij aanwezig zoals de jeugdverpleegkundige, de huisarts, de wijkagent en directrices van verschillende basisscholen.