De Dirkslandse muntschat, daar valt nog heel wat over te leren | Eilanden-Nieuws
Logo eilandennieuws.nl
<p>Schatgraver Arco Hoekman met een schoolklas.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

Schatgraver Arco Hoekman met een schoolklas.
De Dirkslandse muntschat, daar valt nog heel wat over te leren

SOMMELSDIJK - De muntschat die Arco Hoekman vond bij Dirksland, blijft tot de verbeelding spreken. Wie heeft die pot met al die munten begraven? En waarom? Ook kinderen uit groep 5 en 6 van de basisscholen kunnen hun verbeelding laten spreken, want er is nu een lespakket rond de muntschat. Van een feestelijke presentatie kan door de coronabeperkingen helaas geen sprake zijn.

Door Kees van Rixoort

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft het lespakket laten ontwikkelen. Daarvoor was subsidie beschikbaar van de provincie Zuid-Holland. De lessen zijn samengesteld door Caroline Melissant, in samenwerking met Hugo Verweij, coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Verweij: “Het lesproject over de muntschat is een heel mooi project geworden, waar ik als coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit heel blij van word. En als eilander-in-hart-en-nieren heel trots dat dit moois tot stand gekomen is op het eiland, door eilanders zelf.”

Het lesproject sluit aan bij het programma erfgoedonderwijs voor de eilandelijke basisscholen. “Met een enorm enthousiasme én kennis van zaken heeft Caroline Melissant het project in elkaar gestoken, daarbij steeds contact houdend met enkele scholen en leerkrachten om te zorgen dat de inhoud passend, werkbaar en attractief zou zijn voor gebruik in de schoolpraktijk”, aldus Verweij. Daarnaast waren hijzelf, Arco Hoekman en Bertrand van den Boogert van het Streekmuseum nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Eigen leefomgeving

Wat de kinderen te weten komen en zelf gaan doen, sluit aan bij hun leefwereld. Hugo Verweij: “Met de muntschat als onderwerp leren leerlingen zich via dit lesproject te oriënteren op hun eigen leefomgeving. Natuur, aardrijkskunde en geschiedenis komen daarbij in dit vakoverstijgende project aan bod. Leerlingen leren verschillen te benoemen en te herkennen tussen financiële waarde, sociaal-maatschappelijke waarde en emotionele waarde. Ze leren na te denken over zichzelf, hun eigen motieven en afwegingen, en presenteren de resultaten van deze zelfreflectie op een kunstzinnige wijze in een zelfgekozen vorm. Dat kan muziek zijn, of beeldende kunst, in een theatervorm, als literaire uiting, een expressie in dans, een zelfgemaakte fotocollage, een videoproductie of misschien wel een podcast.”

Er zijn vier lessen. Tijdens de eerste les komen vragen aan bod als: wat is een schat, wat is deze waard voor jou? Aan de hand van een film van DINK gaan de leerlingen tijdens de les daarna terug naar het Goeree-Overflakkee rond 1500-1600, de tijd dat de schat onder de grond verdween. In de derde les gaan ze zelf aan de slag, met een heuse metaaldetector. En tot slot verbergen ze zelf een eigen schat voor schatgravers in de toekomst.

Eilandelijk erfgoed

Het Streekmuseum heeft nu drie lesprojecten. De projecten rond Kees ’t Koeienwachtertje en Hans ’t Kofjekokertje waren al eerder in gebruik. Hugo Verweij: “Het moge duidelijk zijn dat met dit lesproject over de bij Dirksland gevonden muntschat het basisonderwijs op Goeree-Overflakkee er een prachtige tool bijgekregen heeft om op betekenisvolle wijze de kinderen in groep 5/6 kennis te laten maken met een uniek stuk eilandelijk erfgoed. Maar óók kennis te laten maken met (delen van) zichzelf, die ze mogelijk nog nooit aangesproken hebben.”

Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit zijn nog eens vier lesprojecten in de maak. Ze gaan over fort Prins Frederik, de havenkanalen, de visserij en de Bunkerroute. Deze projecten zijn ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Ook in Duits en Engels

De film over wie de muntschat begraven zou kunnen hebben, een onderdeel van les twee, is niet alleen in het Nederlands beschikbaar, maar ook in het Engels en Duits. En dat geldt ook voor de informatie over de schat in het Streekmuseum. Het museum trekt immers meer en meer buitenlandse toeristen. Reden waarom ook de Virtual Reality-beleving van de Watersnoodramp en andere filmpjes nu tevens in het Duits en Engels te volgen zijn. De Duitse vertalingen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Voor de Engelse vertalingen heeft het museum andere bronnen kunnen aanboren.

“Op interactieve wijze vertellen wij in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee het verhaal over het ‘leven tussen en met het water’, maar nagenoeg uitsluitend voor de Nederlandstalige toerist. Na de realisatie van de Virtual Reality-beleving ‘De Watersnoodramp door de bril van nu’ is het bezoekersaantal gestegen met 2500 personen naar 7100 bezoekers. Ongeveer 10 procent is Duitstalig”, stelt het museum. “De Duitse toerist is de belangrijkste internationale toerist op Goeree-Overflakkee en omgeving. Wij hopen met de uitbreiding van de Duitstalige producten het aantal Duitse bezoekers aan ons museum te verhogen met ten minste 50 procent.”

Meer berichten