Logo eilandennieuws.nl

Is het eiland klaar voor toekomst met veel meer zelfstandig wonende ouderen?

GOEREE-OVERFLAKKEE – Veertig procent meer 65-plussers, een verdubbeling van het aantal ouderen van boven de 85. Dat staat Goeree-Overflakkee de komende jaren te wachten. Hoe zijn dan het wonen, de zorg en het welzijn geregeld? Met andere woorden: kunnen ouderen toekomstbestendig leven op het eiland? Is het mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen? Over deze vragen – en de antwoorden daarop – gaat het webinar ‘Zoals het klokje thuis tikt’ op dinsdag 1 december van 12.00 tot 13.00 uur. Organisator is Paulina.nu.

Door Kees van Rixoort

Paulina.nu zorgt er als facilitator en verbinder voor dat de uitdaging wordt opgepakt door verschillende partijen: de gemeente, de woningcorporatie Oost West Wonen, zorg- en welzijnsorganisaties en projectontwikkelaars. Vertegenwoordigers van die partijen komen tijdens het webinar aan het woord, naast twee landelijke experts: Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis bij het ministerie van VWS en Anna van Poucke, Global Head of Healthcare bij KPMG. Er zijn ook sprekers namens de huisartsen en van een van de dorpsraden op Goeree-Overflakkee.

Online

“Natuurlijk kunnen we nu niet bij elkaar komen”, zegt Ilze Timmers van Paulina.nu. “Daarom gaan we online. We hebben diverse hoofdrolspelers gevraagd hun visie te geven en twee sprekers toegevoegd ter inspiratie en om het grotere beeld te schetsen. Wimke Schuurmans vertaalt haar landelijke ervaringen naar de regio Goeree-Overflakkee. Terwijl Anna van Poucke ingaat op de ontwikkelingen op het gebied van technologie en e-health, oplossingen die door Covid-19 met sneltreinvaart aan betekenis winnen.”

Het webinar komt na een onderzoek dat in opdracht van Paulina.nu is uitgevoerd naar de opgave om ouderen op het eiland een toekomstbestendig leven te geven. “Hoe bewoners fijn oud kunnen worden”, zegt Ilze Timmers. “In hun eigen omgeving, met de zorg die nodig is, in een huis dat geen beperkingen geeft bij het ouder worden, met voorzieningen in de buurt, een sociaal vangnet.”

Vragen die daarbij opkomen zijn: heeft de woningcorporatie voldoende sociale huurwoningen die levensloopbestendig zijn en daarop kunnen worden aangepast? En: zijn er appartementen waarin je zelfstandig kunt wonen en thuis een beroep kunt doen op de zorg als dat nodig is? Hoe zorgen we voor voldoende personeel in de zorg? Hoe ziet de beschikbaarheid, bereikbaarheid en financiering van de zorg eruit? Vragen voor de gemeente zijn er ook. Denk aan: wat voor type woningen zouden er moeten komen als er nieuwbouwprojecten op stapel staan en is er voldoende budget voor het ondersteunen van bewoners in de wijken. Technische hulpmiddelen kunnen een rol spelen bij het aangenaam oud worden, maar wie betaalt die?

De onderzoekers hebben zo veel mogelijk in beeld gebracht. Denk aan de ontwikkeling van de woningvoorraad, de leeftijdsgroepen per kern, het voorzieningenniveau, de mobiliteit, de capaciteit aan verpleeghuiszorg en het aantrekken van personeel. “Er is kwantitatief onderzoek gedaan, maar er zijn ook interviews afgenomen.”

Eigen omgeving

Aanbevelingen bevat het onderzoek ook. Ilze Timmers: “Er is bijvoorbeeld aandacht nodig voor de mobiliteit in de kleinere kernen. Daarbij gaat het om de verbinding van bewoners met het ziekenhuis en met familie en vrienden. Een andere aanbeveling is dat de voorzieningen in alle kernen op peil moeten blijven. Een gemeenschapshuis is essentieel. Als de voorzieningen goed zijn, maakt dat het makkelijker voor mensen om in hun eigen omgeving oud te worden. Voldoende personele capaciteit in de zorg is ook belangrijk, evenals de ondersteuning van mantelzorgers.”

Paulina.nu wil volgende jaar aan de slag met de aanbevelingen en met wat het webinar van 1 december oplevert. “Samen met alle betrokken partijen willen we concrete en pragmatische stappen zetten. Met een gezamenlijke aanpak behaal je namelijk de beste resultaten”, zegt Ilze Timmers, die Paulina.nu de verbinder in dit toekomstgerichte proces noemt. “Het is van belang dat we de bewoners meenemen in dit proces, want ook zij hebben een rol in het creëren van een omgeving waarin je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.”

Sprekers

Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis bij het ministerie van VWS: “We worden met zijn allen ouder en vitaler oud. Dat brengt kansen en uitdagingen die het beste regionaal aangevlogen kunnen worden, hebben we vanuit het Programma Langer Thuis van VWS gezien. Heel mooi om te zien hoe Stichting Paulina.nu zoveel betrokken partijen bij elkaar brengt in het webinar ‘Zoals het klokje thuis tikt’ en een gedegen analyse van de Goeree-Overflakkee heeft laten doen als gezamenlijk vertrekpunt. Een gezamenlijke visie en daarna ook een gezamenlijk uitvoeringsplan zou een hele mooie vervolgstap zijn, waar het webinar hopelijk de juiste input voor levert.”

Daan Markwat, wethouder van ruimte en wonen: “Blijft mijn huis een thuis als ik wat mankeer? Die vraag is belangrijk. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen moet ook praktisch mogelijk zijn. Daarom biedt de gemeente de Blijverslening aan, een lening onder gunstige voorwaarden voor woningeigenaren. Om bijvoorbeeld de badkamer te verplaatsen of drempels weg te halen.”

Berend Jan Bruggeman, wethouder Sociaal Domein: “Vooruitschuiven is geen optie. We moeten nu aan de slag, zodat Goeree-Overflakkee een gemeente blijft waar onze inwoners veilig en fijn oud kunnen worden. Samenwerking tussen alle partijen is noodzakelijk, bijvoorbeeld om oplossingen te zoeken voor het dreigende personeelstekort in de zorg of voor het realiseren van voldoende voorzieningen voor onze ouderen.”

Aanmelden voor het webinar kan via de website van Paulina.nu: paulina.nu/webinarlangerthuis. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen.

Meer berichten