Logo eilandennieuws.nl

Populieren langs Volkerak worden 'vleermuisvriendelijk gesnoeid'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Waterschap Hollandse Delta is gisteren (maandag) gestart met het onderhoud aan 1.139 populieren langs het Volkerak-fietspad llangs de dijk tussen de sluis bij Oude-Tonge en de Galathese haven. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat vleermuizen deze bomen als verblijfplaats gebruiken. De bomen worden daarom met advies van een gespecialiseerde ecoloog vleermuisvriendelijk gesnoeid.

Heemraad wegen & groen Petra van Nes-de Man: “Wij willen zorgvuldig omgaan met het beheer van alle bomen, flora en fauna in ons gebied. We brachten de verblijfplaatsen van de vleermuizen in kaart. Deze plekken worden zoveel mogelijk met rust gelaten. Verder verwijderen we dood hout uit de boomkruin tot ongeveer een meter boven de stam. Zo behouden de bomen hun functie voor de vleermuizen.”

De bijna zeventig jaar oude Canadese populieren zijn geplant na de watersnoodramp van 1953. In de bomenrij huist de ruige dwergvleermuis. Ze hebben er nesten en zoeken er hun voedsel. Deze plek is uniek in Nederland door de combinatie van voedselrijk zoet water en plekken achter de bomen waar vleermuizen voedsel kunnen vinden.

Vleermuiskasten

Het waterschap plaatst tweehonderd vleermuiskasten in gezonde populieren uit de buurt van de acht windmolens in aanbouw. Met de kasten wordt geprobeerd de vleermuizen te laten verhuizen naar het deel in de bomenrij waar geen windmolens staan.

Het onderhoud aan deze bomen is nodig voor de veiligheid van fietsers en wandelaars op het pad en het voorkomen van overlast door dood hout op aangrenzende akkers. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Na het extra onderhoud en de ingrijpende snoei kunnen de bomen voorlopig blijven staan.

In eerste instantie wilde het waterschap de bomen kappen, omdat de bomen vorig jaar al in slechte staat waren. Veel omwonenden ondertekenden in 2019 een petitie voor het behoud van de bomen. In de toekomst wil het waterschap de oude bomen alsnog in fasen vervangen. “Zo blijft de beeldbepalende bomenrij met grote landschappelijke waarde ook in de toekomst in stand”, aldus het waterschap.

Meer berichten