Logo eilandennieuws.nl

Gemeenteraad krijgt eind van dit jaar visie en actieplan bedrijventerreinen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dit najaar wordt aan de gemeenteraad een visie en actieplan aangeboden waarin de actuele stand van zaken rond de bedrijventerreinen op het eiland is opgenomen. In de visie wordt gekeken naar herstructurering van bestaande terreinen, transformatie van verouderde terreinen en eventueel aanleg van nieuwe terreinen, zodat de gemeente Goeree-Overflakkee voldoende ruimte kan bieden aan nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven kan blijven faciliteren.

Door Jaap Ruizeveld

Het college geeft aan dat in 2018 door de gemeente in aanvulling op de beleidsarme behoefteramingen bedrijventerreinen van de provincie Zuid-Holland een kwalitatief verdiepingsonderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek wees toen uit dat op korte termijn niet overal op het eiland voor ieder type werkmilieu voldoende ruimte beschikbaar is. Dat betekent dat de komende jaren op een aantal locaties meer ruimte voor bedrijven gereserveerd moet worden. Dit kan onder meer door herstructureren en transformeren van locaties.

Cijfers updaten

In aanvulling op het genoemde kwalitatieve verdiepingsonderzoek begon de gemeente in 2019 met het opstellen van een visie en actieplan. De planning was deze documenten eind van dat jaar te kunnen presenteren. Echter, de verkoop van bedrijfsgrond kwam in een stroomversnelling waardoor ervoor werd gekozen de cijfers van het beschikbare areaal bedrijfsgrond eerst te updaten alvorens de visie aan te bieden. Ook waren de uitkomsten van de uitgevoerde vitaliteitsscan van de Zuid-Hollandse bedrijventerreinen pas later beschikbaar.

Integrale aanpak

Uit de update vraag en aanbod bedrijventerreinen Goeree-Overflakkee 2020 blijkt dat voor de periode 2020-2040 de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen op het eiland 23,5 tot 35,5 hectare is. Het toekomstig uitgeefbare aanbod in de gemeente is ruim 16 hectare. Met 10,3 hectare aanbod beschikt Bedrijvenpark Oostflakkee momenteel over twee derde van het totale aanbod op Goeree-Overflakkee. Daarnaast ligt 4,7 ha bedrijfsgrond specifiek bestemd voor agrarische doeleinden op locatie de Tram te Nieuwe-Tonge. Op basis van de update vraag en aanbod wordt de visie met bijbehorend actieplan nu opgesteld. Dit gebeurt met een integrale aanpak waarin diverse aspecten tegen elkaar worden afgewogen zoals ruimtegebruik, landschap en mobiliteit. Ook wordt hier wet- en regelgeving bij betrokken zoals de stikstofproblematiek. Deze visie wordt een van de bouwstenen van de omgevingsvisie.

Meer berichten