Logo eilandennieuws.nl
Het bos bij de Groote Kreek in Oude-Tonge (Foto: Mirjam Terhoeve).
Het bos bij de Groote Kreek in Oude-Tonge (Foto: Mirjam Terhoeve).

Staatsbosbeheer gaat bosgebieden aanpakken op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - In augustus start staatbosbeheer met het vervangen van bomen in vier bosgebieden in het midden en oosten van Goeree-Overflakkee. “De verjonging van de bossen is hard nodig, omdat ze nu te eenzijdig zijn samengesteld”, stelt Staatsbosbeheer. “Dit maakt de bossen kwetsbaar voor ziektes. Het is de bedoeling om meer variatie aan te brengen.” Er komen dan ook sowieso meer bomen terug dan er gekapt worden, is de garantie. Om dit alles goed te communiceren met de eilandbewoners is er op donderdag 30 juli een boswachtersspreekuur bij het bos “De Groote Kreek” aan de Heerendijk in Oude-Tonge. Iedereen kan tussen 10 en 12 uur langskomen met vragen.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Bomenkap is een gevoelig onderwerp, weet ook Staatsbosbeheer. De werkzaamheden zijn echter juist bedoeld om grootschalige kaalslag in de toekomst te voorkomen. “De bossen die we gaan aanpakken, stammen bijna allemaal uit de tijd van de ruilverkaveling”, legt boswachter Vera Willemsen uit. “Helaas heeft men er toen voor gekozen om bossen aan te planten met allemaal bomen van één soort. Deze hebben dus allemaal dezelfde leeftijd en dezelfde levensduur. Al deze bomen zijn over 15 à 20 jaar volgroeid. Als we nu niks doen, moeten ze straks allemaal gelijktijdig gekapt worden. Hierdoor zou er een kaalslag ontstaan en dat willen we uiteraard niet. Door nu al een gedeelte te kappen of te dunnen en hier vervolgens te herplanten, komt er meer variatie in leeftijden en soorten in het bos. Een ander nadeel van een monotoon bos is dat bij een ziekte alle bomen kunnen worden aangetast. Denk aan de essen die aangetast worden door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Door meer variatie aan te brengen voorkom je ook dit soort problemen en het is bovendien belangrijk voor de biodiversiteit. Iedere boomsoort trekt namelijk weer andere soorten insecten en vogels aan."

Groote Kreek

Zoals vermeld vinden de werkzaamheden plaats op vier locaties. Onder andere in het bos bij de Groote Kreek in Oude-Tonge. Bijna alle bomen hier zijn van dezelfde leeftijd en hetzelfde soort. “We gaan dat bos uitdunnen”, beaamt Willemsen. “Eerst worden de zieke en gescheurde bomen verwijderd, waardoor de goede bomen meer zon en meer ruimte krijgen. Ook zullen er verjongingskapwerkzaamheden plaatsvinden. Dit houdt in dat op de plaatsen waar bomen worden verwijderd, nieuwe jonge bomen worden geplant. Daarna laten we het bos even met rust. Het plan is om in november 2021 te starten met de aanplant van de nieuwe bomen. We hopen zo een gevarieerd bos te krijgen dat bestaat uit twee groepen bomen. De groep met bomen die snel groeien, zoals populieren en wilgen. En een tweede groep, die bestaat uit langzaam groeiende bomen zoals eik, esdoorn, kers of beuk. Deze worden ook wel duurzaam loofhout genoemd. De exacte aantallen die worden weggehaald en teruggeplant weten we op dit moment nog niet, maar het gaat om zestien verschillende soorten bomen met duurzaam loofhout en drie verschillende soorten populieren.”

Overige locaties

Ook op drie andere locaties worden vanaf augustus werkzaamheden uitgevoerd. Het bos nabij de Hooidijk in Ooltgensplaat wordt op dezelfde manier aangepakt als bij Oude-Tonge, maar dan op kleinere schaal. In het bos ‘Poort van Flakkee’ nabij de Oudelandseweg in Middelharnis zal voornamelijk verjongingskap plaatsvinden. Verder wordt daar een aantal dode essen verwijderd. Bij deze twee bossen zal in februari 2021 al begonnen worden met de aanplant van populieren met duurzaam loofhout. Tot slot wordt ook het bos ‘Adolfsgat’ nabij de Bosweg in Den Bommel aangepakt. Hier worden populieren verwijderd. In dit gebied staat al veel duurzaam loofhout, maar op dit moment alleen van één soort. De ambitie is om hier meer verschillende soorten terug te planten waardoor er dus een gevarieerder bos ontstaat. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe aanplant zal plaatsvinden. Staatsbosbeheer is nog bezig met een plan voor dit gebied.

Boswachtersspreekuur

Mensen die nog vragen hebben over de genoemde werkzaamheden kunnen hiervoor terecht bij de boswachters tijdens het boswachtersspreekuur. Deze is voor alle gebieden op donderdag 30 juli van 10.00 tot 12.00 uur bij het bos de Groote Kreek aan de Heerendijk te Oude-Tonge (ingang bij het waterschapsgemaal). Wie niet in de gelegenheid is om hier naartoe te komen kan kijken op www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/veelgestelde-vragen. Meer informatie over de essentaksterfte is te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte. Of stuur een mail naar zuid-hollandsedelta@staatsbosbeheer.nl.

Meer berichten