Logo eilandennieuws.nl
Het team van Eilandmarketing (Foto: Arjo van der Graaff).
Het team van Eilandmarketing (Foto: Arjo van der Graaff).

Het merk Goeree-Overflakkee brengt mensen in beweging

OUDDORP - Goeree-Overflakkee Mijn Eiland. Die leuze hoorde bij de merkstijl die enige jaren gangbaar was en aardig is ingeburgerd. Nu is de merkstijl ingeruild voor een nieuw verhaal met de leus ‘Ontdek je eigen horizon’. Michel de Bruin, directeur van Eilandmarketing Goeree-Overflakkee, legt het hoe en waarom uit.

Door Kees van Rixoort

“Bijna alle merken gebruiken wel een zin, thema, belofte of hoe je het ook wilt noemen. En soms is het gewoon een mooi zinnetje, maar gelukkig heeft het ook vaak betekenis en zegt het wie je bent of waar je voor staat. Goeree-Overflakkee Mijn Eiland is ook zo’n thema, ontstaan in de tijd dat de gemeente begon met eilandmarketing, om verbinding te leggen tussen initiatieven op het eiland en om trotsheid te illustreren”, zegt Michel de Bruin, die vorig jaar aantrad als directeur van de nieuwe Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. In deze stichting zijn de gemeentelijke afdeling eilandmarketing en de eilandelijke VVV samengevoegd tot een aparte, zelfstandige organisatie.

Breder etaleren

“Prima geslaagd”, luidt het oordeel over het tot voor kort gebruikte thema. “Daar heb ik geen commentaar op. Het heeft zeker bijgedragen tot verbinding en trots, maar ‘Mijn Eiland’ heeft ook iets bezittelijks. Onze opdracht vanuit Eilandmarketing is het eiland breder te etaleren, ook buiten het eiland, bij verschillende doelgroepen. Niet alleen met betrekking tot recreëren, maar ook op het gebied van wonen en werken. Als je bijvoorbeeld in Rotterdam of Brabant Goeree-Overflakkee communiceert als Mijn Eiland sluit dat niet goed aan. Daarom hebben we een thema ontwikkeld dat mensen uitnodigt om eens kennis te maken met het eiland. Achter de nieuwe zin ‘ontdek je eigen horizon’ schuilt een diepere betekenis. Het gaat niet alleen om de letterlijke horizon maar vooral om de mogelijkheden die het eiland biedt aan bewoners, werknemers, ondernemers en recreanten. We zijn in de identiteit van het eiland gedoken. Wat is je verhaal, wie ben je en waar wil je naartoe? Je probeert die identiteit te vangen door goed te kijken wat er leeft en wat er speelt. Dat vertaal je naar een verhaal, dat recht doet aan het eiland.”

Dicht bij onszelf

De identiteit van Goeree-Overflakkee is samengevat in drie merkwaarden en een ambitie. De merkwaarden zijn pionieren, koesteren en doen. “Het eiland is gewend te pionieren, altijd al en nu bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Pionieren staat vooral ook voor ondernemen, voor ontwikkeling. De merkwaarde koesteren is daar een tegenhanger van. Koesteren heeft wel vijftien betekenissen in het woordenboek: van opwarmen in de zon tot zuinig zijn op wat er is. Het komt erop neer dat je bij het vooruit willen gaan rekening houdt met wat er is, het bestaande. Denk aan natuur, erfgoed, waarden – zaken waarin we ons herkennen. Bij de derde merkwaarde, doen, gaat het om ‘de handen uit de mouwen steken’ – geen oeverloze verhalen, maar gewoon aanpakken. Krachten bundelen om grenzen te verleggen.”

Dat alles leidt tot de ambitie ‘voorop lopen door dicht bij onszelf te blijven’. De merkidentiteit – het merk Goeree-Overflakkee – zou de basis moeten zijn van ‘alles’ wat er op het eiland gebeurt. Als een soort bedrijfscultuur: zo pakken wij dingen aan, langs deze lat leggen wij onze activiteiten. Dus ook als er een bouwproject voor twintig woningen in de maak is of als er plannen zijn om een bedrijventerrein aan te leggen. “Dan zou je ook moeten toetsen of dat past bij de nieuwe merkfilosofie van het eiland. Dus echt het verschil willen maken, laten zien dat pionieren en koesteren samengaan.”

Niet meer, meer, meer

Concreet betekent dat volgens Michel de Bruin dat je geen appartementencomplexen van drie etages gaat realiseren aan de kust of massatoerisme creëert. “Niet meer, meer, meer, maar werken vanuit onze kernwaarden. Dat is de basis, dat onderscheidt het eiland. Het allerbelangrijkste is dat je niet alleen een mooi verhaal vertelt, maar vooral dat je het ook waarmaakt. Dat zullen we met z’n allen moeten doen. Daarom gaat Eilandmarketing in gesprek met onder meer de gemeente, ondernemers en diverse instanties.”

“Het streven is om doelgroepen te trekken die goed kunnen inschatten wat de drijfveren van het eiland zijn en zich daarin kunnen vinden.” Dat gaat dus beter nu er een merkidentiteit is ontwikkeld, zo is de verwachting. “We hebben er veel goede reacties op gekregen. Dat zegt iets over de herkenbaarheid. We moeten het wel zien waar te maken. Dan brengen we Goeree-Overflakkee op een goede manier onder de aandacht, trekken we de goede doelgroepen en dragen wij hopelijk bij aan een gezonde economie.”

De Bruin besluit: “Wat je hoopt dat we als eiland kunnen waarmaken, is dat mensen hier willen zijn of blijven omdat het eiland je écht in alle opzichten ruimte en mogelijkheden biedt. Qua wonen, ondernemen, onderwijs, werken en recreëren. Die mogelijkheden zijn al volop aanwezig, maar daar zit ook zeker nog genoeg ruimte voor ontwikkeling. Als het eiland daarin steeds meer slaagt, kun je oprecht zeggen: hier gloort voor iedereen wat moois aan de horizon.”

Meer berichten