Logo eilandennieuws.nl
(Foto's: Staatsbosbeheer).
(Foto's: Staatsbosbeheer). (Foto: )

39 bekeuringen uitgedeeld bij grotehandhavingsactie op de Grevelingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen weekend heeft Staatsbosbeheer samen met andere instanties een grote integrale handhavingsactie gehouden op en om de Grevelingen. Op water en op land hebben handhavers tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn 58 overtredingen geconstateerd waartegen handhavend (bekeurend of waarschuwend) is opgetreden. Ook is er hulp verleend aan een zeilboot in nood.

Staatsbosbeheer is samen met Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder van het gebied op en om de Grevelingen. In veel situaties wordt gezamenlijk opgetreden. Ook tijdens de handhavingsactie van afgelopen weekend en de voorbereidingen hiervan, is er intensief samengewerkt tussen de beide terreinbeheerders. Daarnaast zijn ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en de Nationale Politie aangesloten bij deze integrale actie.

Deze handhavingsactie aan het begin van het hoogseizoen was gericht op een aantal speerpunten. Zo werden alle beschermde natuurgebieden intensief controleert op o.a. rust, overlast, vernielingen, kampvuren, aanwezigheid buiten wegen en paden, niet aangelijnde honden en overige algemene terreinregels. Ook waren de watersporters een aandachtspunt als het gaat om snelvaren, surfen in gesloten gebied en BPR-wetgeving. Een laatste speerpunt was ook de (sport)visserij op en om de Grevelingen waar met verschillende partners op is gecontroleerd.

Bijzonder materieel

Gedurende de actie werden er door de verschillende partijen voor de Grevelingen bijzonder materieel ingezet. Zo werd de motor van Staatsbosbeheer ingezet om op voor een auto moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen komen en voeren zowel het patrouilleschip van Rijkswaterstaat als van de politie op het Grevelingenmeer. Daarnaast werden RHIB’s en dienstvoertuigen ingezet.

Gedurende de actie zijn tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn er 39 processen-verbaal uitgeschreven voor onder meer niet dragen dodemanskoord, snelheid varen, vissen op krabben, open vuur en verboden vistuig. Ook werd er bijna twintig keer gewaarschuwd voor zaken als niet tonen vaarbewijs, zwemmen in vaargeul, overlast jeugd en loslopende honden.

De samenwerkende partijen stellen dat het een geslaagd weekend was, waarbij integraal is gezorgd voor een schoon, stil, heel en veilige Grevelingen. Voor natuur en recreant.

Meer berichten