Logo eilandennieuws.nl

Duitstalige erediensten in Ouddorp deze zomer op de zaterdagavond

OUDDORP – Op zaterdagavond 4 juli om 18.00 uur wordt in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden in Ouddorp weer een begin gemaakt met de wekelijkse eredienst voor Duitstalige toeristen / recreanten en voor inwoners van de badplaats, het eiland en bezoekers uit de regio en uit de rest van het land. De Ökumenischer Gottesdienst wordt dit jaar in de zomermaanden juli en augustus gehouden op de zaterdagavond in plaats van de zondagmorgen. Daarbij wordt uiteraard zorgvuldig gelet op de veiligheidsvoorschriften zoals die vanaf 1 juli gelden voor samenkomsten tot honderd personen in deze coronacrisis.

Door Jaap Ruizeveld

Een speciaal team bestaande uit Tabea Lanzke, dr. Armgard Heine-Müller, Jolanda Tanis en Elma Posthuma heeft, in goede afstemming met de kerkenraad, de diensten voorbereid. “Juist in deze coronatijd met onzekerheid en angsten is het omzien naar elkaar heel belangrijk.” Dat geldt niet alleen voor onze eigen kerk- en leefgemeenschap, geven de teamleden aan. "Het is een welkom aan onze (Duitstalige) toeristen en recreanten en een uitnodiging aan eenieder die deze erediensten een warm hart toedraagt. Het is de wens om het Evangelie zo breed mogelijk te kunnen en mogen delen. Initiatiefnemers gaven bij de start van de diensten - eind jaren tachtig van de vorige eeuw – aan over grenzen heen te willen kijken. Vanuit een kleine kerk open naar de grote wereld."

Er werden contacten gelegd met verschillende Duitse predikanten die als gast pastor de diensten in Ouddorp leidden. Meestal kon een en ander worden gecombineerd wanneer de predikant (met zijn gezin of met familie) in de zomermaanden een vakantie doorbracht in de eilandbadplaats. Daarnaast wordt ook regelmatig de dienst geleid door de eigen predikant van de Doopsgezinde Gemeente.

Oecumene

Dr. Armgard Heine - Müller (predikant) is er - evenals Jolanda Tanis - vanaf de eerste oecumenische dienst bij. Zij zegt: “Het zijn vaste ankerpunten in het jaar. Ik heb mij er doorlopend geestelijk thuis gevoeld. Elke keer zie je bekende gezichten, die diverse geloofsrichtingen vertegenwoordigen." De Duitse predikant heeft een eigen stekje op Prinsenhof en is met de Ouddorpse leefgemeenschap verknocht. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe de diensten worden ingevuld. Zeker is dat in de dienst een kort kindermoment wordt opgenomen omdat er nu geen aparte kinderdiensten kunnen worden gehouden.

Stukje geschiedenis

Vanaf 1988 hield de Doopsgezinde Gemeente de Duitstalige diensten in de toenmalige ‘schuilkerk’ aan de Weststraat in Ouddorp. Een heel kleine kerkzaal waarin het inschikken was voor een al vrij snel groot aantal belangstellenden. Vanaf 1992 toen het nieuwe kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente Ouddorp aan de Dorpstienden in gebruik kon worden genomen, werden daar de Duitstalige diensten gehouden, Duitse gasten worden onder meer via de Blauwe Stapper (VVV Goeree-Overflakkee) en (digitale) media attent gemaakt op de samenkomsten in de eigen taal. Daarnaast worden er door inzet van vrijwilligers in de paas- en pinkstertijd bloemen uitgedeeld met een uitnodigingskaartje. In winkels en supermarkten mogen flyers worden neergelegd.

Meer berichten