Logo eilandennieuws.nl

CuraMare wil met uitzending vragen beantwoorden en beslissingen uitleggen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op 30 juni organiseert CuraMare een online uitzending waarbij verschillende specialisten hun (terug)blik geven op corona. Ook zullen vragen vanuit inwoners hier beantwoord worden en vraagt de zorgorganisatie om begrip voor de genomen maatregelen, maar ook om goed op de social distancing te letten. Eilanden-Nieuws ging in gesprek met verschillende betrokkenen bij de uitzending en keek naar verleden, heden en toekomst.

Door Erwin Guijt

Volgens bestuurder Koos Moerland bereidt CuraMare zich regelmatig voor op rampen en calamiteiten. “We zijn daar goed in getraind en hebben een goed werkende crisisorganisatie ingericht. Echter hebben we nog nooit eerder een dergelijke wereldwijde pandemie met een dergelijke grote impact meegemaakt.’’

Juiste moment en plek

Hierbij waren er verschillende uitdagingen. “De grootste daarvan was: hoe kunnen we adequate zorg bieden aan de mogelijk grote stroom patiënten die (IC-)zorg nodig hebben? Een andere uitdaging was hoe we voor een coronaveilige omgeving konden zorgen, voor bewoners van verpleeghuizen, patiënten en medewerkers. Daarnaast moest de noodzakelijke, niet-corona-gerelateerde zorg, zoveel mogelijk doorgang vinden. Ook het zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers was een belangrijk aandachtspunt."

Moerland: “Door goede samenwerking is het allemaal gelukt. We hebben zij-aan-zij geacteerd in deze crisis en ik ben daar trots op en dankbaar voor.’’ Ook huisarts Kasper Bruggeman beaamt het belang van goede samenwerking. “Juist in crisis is het van belang om als zorgorganisaties samen te werken; samenwerken vanuit verschillende disciplines om gezamenlijk de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek te kunnen blijven bieden.”

Burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee onderstreept de goede samenwerking: “De aanpak van de crisis is een voorbeeld waarom een goede samenwerking tussen ons als gemeente en zorgorganisaties essentieel is om de zelfredzaamheid en gezondheid van bewoners op Goeree Overflakkee te bevorderen.”        

Emoties

Mariska Shekary trad in april aan als bestuurslid bij CuraMare, tijdens de piek van de uitbraak op Goeree-Overflakkee. “Dat was een wonderlijke start. Het was niet mogelijk om op een normale manier in te werken. Ik leerde mensen zodoende vooral bij hun stem kennen tijdens alle telefonische crisisoverleggen.’’ Aan de andere kant ervaarde ze direct de kracht en samenhorigheid van de organisatie. “Ik trof een flexibele organisatie waar iedereen met ‘opgestroopte mouwen’ aan de slag was om de steeds nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden."

Intussen was ook de wereld buiten de zorgorganisatie helemaal in de ban van de coronacrisis. “Wij hebben gemerkt dat er veel vragen en onduidelijkheden leven over het coronavirus enerzijds en alle genomen maatregelen anderzijds. De grote consequenties van die genomen maatregelen maken dat de emoties soms hoog oplopen, en dan is het logisch dat gemeente en zorgorganisaties soms kritische vragen krijgen."

“Met de komende uitzending willen wij actief in verbinding treden met iedereen op het eiland, vragen beantwoorden en onze beslissingen uitleggen. Op dit moment gaat het heel goed, maar helaas is het virus nog niet weg en is er nog geen vaccin. Komende maanden zullen nog een hoop gemeenschapszin, respect en compassie vragen. Wij willen daarom luisteren naar wat er leeft bij de inwoners en omgekeerd ook vertellen wat onze overwegingen zijn (geweest)."

Burgemeester Grootenboer sluit zich daarbij aan: “De coronamaatregelen worden stapsgewijs versoepeld, maar dat betekent niet dat het virus niet meer onder ons is. Daarom wil ik iedereen oproepen om zich aan de regels te blijven houden. De controle over het coronavirus die we hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Blijf thuis bij klachten, laat u testen en ziek uit. Houd u aan de hygiëne maatregelen. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg.”

Bezoekregeling verruimen

Misschien wel een van de meest ingrijpende besluiten van de afgelopen periode was het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek. Ellen Hoogervorst, bestuurslid CuraMare: “Inmiddels is er een bezoekregeling opgesteld. Sinds 2 juni kunnen mantelzorgers weer op bezoek bij hun geliefden. De eerste twee weken mocht er 1 persoon 1 keer per week op bezoek, sinds 15 juni mogen er 2 personen twee keer per week op bezoek komen. Daarnaast kunnen geliefden worden ontmoet in de bezoekershuisjes die bij alle locaties staan."

Alle bezoekers wordt vooraf gevraagd of zij corona-gerelateerde klachten hebben. “Tot op heden heeft de verruimde bezoekregeling niet geleid tot besmettingen onder bewoners of bezoekers. Veel mantelzorgers zijn erg blij dat het bezoek weer mogelijk is. Er zijn er echter ook die nog niet op bezoek durven komen én mantelzorgers die liever vaker of met meer mensen zouden komen. Als CuraMare hebben wij de verantwoordelijkheid om bezoek veilig te kunnen laten plaatsvinden. Op dit moment zijn we in gesprek over het verder verruimen van de bezoekregeling. Hopelijk kunnen we rond 1 juli meer bezoekers op meer tijden per week ontvangen, daar gaan we voor!"

Kop koffie drinken

De coronacrisis had eveneens veel impact op het werken in het ziekenhuis. Iris van Groeningen en Marjan van Ledden-Klok van het bestuur medische staf vertellen hier iets over. Van Groeningen: “Voor de verpleging, op de corona-afdeling was het zwaar. Mensen van de verpleging stonden uren per dag in een isolatiepak met de zorg voor vaak ernstig zieke patiënten. Even naar het toilet of een kop koffie drinken was een heel proces van aan-uitkleden en ontsmetten.’’ Daarnaast werd (landelijk en lokaal) besloten niet-urgente zorg uit te stellen. “In hele korte tijd moesten alle afspraken gewijzigd worden en veel specialisten gingen over op (video)bellen. Dit vroeg veel flexibiliteit van alle medewerkers. Ik heb het gevoel dat we het als ziekenhuis echt als team met alle medewerkers hebben gedaan."

Hoe staat het er inmiddels voor met de capaciteit van het ziekenhuis? Van Ledden-Klok: “Op dit moment draaien we op maximale sterkte. We kunnen wel minder patiënten in het ziekenhuis zien dan vóór corona. Dat komt vooral door de anderhalve-meter-afstandsregel in bijvoorbeeld de wachtkamers en gangen. Daarom is het uitgangspunt: digitaal contact met onze patiënten waar het kan, en alleen naar het ziekenhuis komen als het moet."

Tweede golf

Daarnaast worden er plannen gemaakt voor als het virus opnieuw opvlamt – de gevreesde tweede golf. “We kunnen ons beter voorbereiden dan de vorige keer. Tijdens de eerste piek was een deel van de OK, zowel het personeel als de ruimtes, nodig voor IC-zorg. Nu is de IC volledig buiten de OK ingericht en leiden we extra mensen op voor IC-ondersteuning, zodat er ruimte en personeel beschikbaar blijft voor noodzakelijke operaties. In het ziekenhuis wil iedereen uiteraard weer de normale taken oppakken. Je wilt goed zorgen voor zowel de coronapatiënten alsook de niet-coronapatiënten. Hier zetten we gezamenlijk de schouders onder."

Hoogervorst besluit: "Daarnaast kijken we natuurlijk breder dan alleen de IC. We maken bijvoorbeeld een draaiboek, herzien alle protocollen en evalueren de genomen maatregelen, zoals het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek."

Meer berichten