Afbeelding

Stevig gesprek LTO, Natuurmonumenten en waterschap over ‘waterdiefstal’

Algemeen 295 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het artikel in Elanden-Nieuws waarin Natuurmonumenten stelt dat boeren ‘illegaal’ water weg pompten uit natuurgebied Volgerland bij Ouddorp, en het artikel daarover in het Algemeen Dagblad, hebben tot veel ophef geleid bij boeren. Op initiatief van heemraad Johan van Driel van waterschap Hollandse Delta vond 11 juni hierover een stevig gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van LTO Noord, Natuurmonumenten en het waterschap. Dat laten Natuurmonumenten, Waterschap Hollandse Delta en de afdelingen van LTO Noord op de Zuid-Hollandse eilanden weten in een gezamenlijk persbericht.

Voor Natuurmonumenten was de aanleiding dat boeren water uit het Volgerland wegpompten voor beregening, zonder overleg met Natuurmonumenten. Dat natuurgebied is van Natuurmonumenten. Juist in het voorjaar kan verdroging nadelig zijn vanwege de broedperiode van vogels en het kiemen van planten.

In het overleg legde voorzitter Frank van Oorschot namens de afdelingen van LTO Noord uit dat de kwestie boeren hoog zit. Uit zijn achterban kreeg hij veel boze reacties op het artikel. Veel boeren stellen dat Natuurmonumenten keer op keer de landbouw stigmatiseert. Voor hen is de maat vol. Bovendien wees hij erop dat boeren veel meer waterschapslasten betalen dan natuurorganisaties.

Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten benadrukte dat het niet de bedoeling was om een hele beroepsgroep te beschuldigen. Hij gaf aan dat hij zich goed kan voorstellen dat de woorden ‘graaien’ en ‘diefstal’ die in het Algemeen Dagblad stonden boeren in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Hij stelde dat hij die woorden niet zelf heeft gebruikt. Hij betreurt dat ze wel in het artikel zijn gekomen.

Niemand is eigenaar van het water, legde Van Driel uit. Boeren die willen beregenen zijn wel verplicht om dat te melden, omdat het waterschap in alle gebieden het peilbesluit moet handhaven. In het Algemeen Dagblad werd de suggestie gewekt dat boeren moeten opgeven hoeveel dagen ze beregenen. Dat is niet het geval, gaf de heemraad aan. Van Zijderveld stelde daarop dat niet iedereen zo maar water kan onttrekken uit een gebied van een andere eigenaar.

Alle partijen waren het erover eens dat het nodig is om met elkaar in gesprek te gaan over verbeteringen in het watersysteem rond Volgerland. Daarbij gaat het niet alleen over de hoeveelheid water, maar ook over de verdeling van zoet en zout. Voor beregening hebben boeren water nodig dat niet te zout is. De organisaties waren het erover eens dat voor het gebied een juiste ‘waterbalans’ nodig is, waarin het water zo verdeeld wordt dat alle belangen goed gediend worden. Boeren rond het gebied hebben hun verantwoordelijkheid al genomen en waren met dat doel dit jaar al begonnen met metingen.

Het waterschap zal op korte termijn betrokken partijen uitnodigen dit overleg.

Uit de krant