Logo eilandennieuws.nl

Burgerhulpverlening Ooltgensplaat breidt uit met 24/7 bereikbare AED’s

OOLTGENSPLAAT - Ieder jaar wordt in mei een avondvierdaagse in Ooltgensplaat georganiseerd, waarbij de opbrengst altijd naar een goed doel gaat. Al snel werd duidelijk dat deze ten goede zou komen aan de broodnodige buitenkasten voor de AED’s, waarmee ze 24/7 beschikbaar zijn.

De organisatie van de avondvierdaagse heeft verder gekeken dan alleen AED’s. In het dorp was behoefte aan meer burgerhulpverleners die een AED kunnen bedienen, en de nodige hulp kunnen bieden bij een reanimatie. Een van de bestuursleden van de avondvierdaagse is instructeur EHBO, BHV en reanimatie met AED. Na overleg met zijn werkgever Wincoop veiligheidstrainingen in Barneveld, heeft deze besloten de materialen voor de cursus reanimatie te sponsoren. In mei 2019 werd Burgerhulpverlening Ooltgensplaat geboren.

De instructeur zelf heeft hierbij belangeloos uren gesponsord waardoor er het afgelopen jaar heel wat burgerhulpverleners in Ooltgensplaat zijn bijgekomen. De Burgerhulpverlening heeft ook een Facebookpagina geopend om de mensen die een cursus willen volgen in de gelegenheid te stellen zich hiervoor aan te melden en om de bewoners op de hoogte te houden van de informatie omtrent de berichtgevingen. Zodra de cursisten geslaagd zijn worden deze aangemeld bij Hartslagnu. Na een reanimatie wordt er geprobeerd contact op te nemen met de vrijwilliger om eventuele vragen en situaties met hun te bespreken om tot een goede verwerking hiervan te komen.

In Nederland hebben wij oproepsysteem Hartslagnu. Via dit systeem worden bij een reanimatie de burgerhulpverleners opgeroepen die hierbij in de buurt zijn. Een deel van de burgerhulpverleners gaat direct naar de reanimatie en een ander deel krijgt de opdracht om de dichtstbijzijnde AED op te halen en dan zo snel mogelijk naar het aangegeven adres te gaan. De beheerders van de AED’s hebben hun AED aangemeld bij Hartslagnu, met de beschikbare tijden.

Vaak hangen AED’s bij bedrijven binnen, terwijl deze juist erg hard nodig zijn. Veelal klopte de beschikbaarheidsaanduiding hiervan ook niet, met alle gevolgen van dien. De burgerhulpverlening heeft dan actie ondernomen om de beschikbaarheid na te gaan en te gaan zorgen voor buitenkasten die 24/7 bereikbaar zijn en aangemeld zijn bij Hartslagnu.

Het streven is om één en dezelfde buitenkast te gebruiken. Deze worden verwarmd en gekoeld wanneer dit nodig is. Hiernaast streven de burgerhulpverlening ernaar om één beheerder in Ooltgensplaat te verkrijgen, die een melding krijgt als de AED wordt ingezet en na de reanimatie controleert deze of de AED weer netjes is terug gehangen in de kast. Op de AED’s die 24/7 in een buitenkast hangen, zit een onderhoudscontract. Als de AED gebruikt is, wordt deze binnen zes uur weer in orde gemaakt om weer opnieuw ingezet te kunnen worden.

Inmiddels zijn er zeven buitenkasten gerealiseerd in Ooltgensplaat. Afgelopen week is er eentje opgehangen aan de Dorpsweg bij Banketbakkerij de Ruiter. Noemenswaardig is dat deze is gerealiseerd door sponsoring van de ondernemers aan de Dorpsweg. Ook de stroom en de onderhoudscontracten worden gesponsord door de bedrijven waar de buitenkast aan de gevel hangt. "Al met al kunnen we concluderen dat er in Ooltgensplaat een steeds betere spreiding is van de 24/7 bereikbare AED’s waardoor de veiligheid steeds beter wordt gewaarborgd", aldus Burgerhulpverlening Ooltgensplaat.

Meer berichten