Logo eilandennieuws.nl

Voorlopig geen weekmarkten op het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op het eiland mogen voorlopig geen weekmarkten worden gehouden. Burgemeester Grootenboer nam dit besluit al op 16 maart om alle weekmarkten op Goeree-Overflakkee af te gelasten.

Door Jaap Ruizeveld

Zij volgt daarbij de lijn die vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt aangehouden. Een markt wordt gezien als een samenkomst. Op basis van artikel 2.1. van de noodverordening: “Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.”

Een burgemeester mag besluiten om kleine markten toe te staan, mits aan de maatregel van 1,5 meter afstand van bezoekers aan de markt kan worden voldaan. De burgemeester houdt voor Goeree-Overflakkee vast aan de eerder ingezette maatregel, om alle weekmarkten te sluiten. Zij acht dit besluit noodzakelijk om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vergunde standplaatsen zijn toegestaan omdat zij solidair staan.

Kerkdiensten

De burgemeester heeft aan alle kerken op Goeree-Overflakkee dringend het advies verstrekt om niet bij elkaar te komen. Ook niet met een groep die kleiner is dan 30 personen. De burgemeester heeft de kerken gevraagd om de digitale mogelijkheden van livestream en/of kerkomroep te benutten. Vraagstellers hadden bij dit onderwerp gewezen op het recht om godsdienst of levensovertuiging vrij te mogen en kunnen belijden als bedoeld in art 6 van de Grondwet.

Gemeenteraad

Hoewel fysieke vergaderingen van de gemeenteraad niet verboden zijn zolang de afstand van anderhalve meter tussen twee personen wordt gerespecteerd, is het niet verstandig om onnodig met een grote groep in de raadszaal te vergaderen. Om die reden onderzoekt de griffie van de gemeente Goeree-Overflakkee de mogelijkheden om via een videoverbinding te vergaderen. Die videovergadering wordt dan uitgezonden zoals gebruikelijk (info gemeentelijke website). Het Ministerie van BZK heeft een spoedwet in voorbereiding om besluitvorming via video mogelijk te maken.

Meer berichten