Logo eilandennieuws.nl
Restanten van kasteel Huis te Merwede nabij Dordrecht.
Restanten van kasteel Huis te Merwede nabij Dordrecht. (Foto: )

600 jaar Sint-Elisabethsvloed: Canon NLDelta en stripboek

REGIO - De Biesbosch, aantasting van de economische positie van de stad Dordrecht, sporen in het hele deltagebied. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 heeft nogal wat nagelaten. Volgend jaar is het zeshonderd jaar geleden dat deze watersnoodramp plaatsvond. Reden waarom verschillende partijen in de regio het initiatief hebben genomen om in 2021 uitgebreid stil te staan bij deze historische gebeurtenis. Een andere reden is dat NLDelta volgend jaar het predicaat ‘nationaal park nieuwe stijl’ krijgt.

Door Kees van Rixoort

De initiatiefnemers willen een programma met een groot aantal gevarieerde activiteiten in de steigers zetten. Activiteiten die, zoals de website van NLDelta meldt, “de kwaliteiten van ‘onze delta’ laten zien, met het water als ‘blauw bloed’. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan een eenmalige gebeurtenis, omdat ze ook bijdragen aan het structureel versterken van de voorzieningen in de regio en de bekendheid van de regio.”
De vorming van de Canon van NLDelta is een van de initiatieven. De Canon gaat vijftig vensters op de geschiedenis van NLDelta bevatten: mijlpalen in de tijd die samen de zeshonderd jaar sinds de Sint-Elisabethsvloed omspannen. Een ander idee is de realisering van een stripboek. Daarin moeten de Canonvensters een plaats krijgen.

In de Canon en het stripboek gaat het kort samengevat om de hechte drie-eenheid die natuur, mens en economie al meer dan zeshonderd jaar vormen in NLDelta. “Alles draait om leven met de natuur en in het bijzonder het water. Het is het typisch Nederlandse verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en water maximaal benutten.”
De eerste stap is nu om met bijvoorbeeld Erfgoedtafels, waterlinies, terreinbeheerders en gebiedsnetwerken vijftig Canonvensters te bepalen. Later dit jaar volgt de inhoudelijke invulling, naast het opzetten van het stripboek. Vanaf nu staat ook het verzamelen van initiatieven voor het themajaar 2021 op het programma.

De Sint-Elisabethsvloed vond plaats van 1421 op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth. De oorzaak was vermoedelijk een bijzonder zware noordwesterstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed.

De dijken braken en zeewater uit het westen én rivierwater uit het oosten overstroomden grote delen van Zeeland en Holland. Het aantal slachtoffers bedroeg waarschijnlijk ongeveer tweeduizend mensen. Zo’n dertig dorpen verdwenen in de golven. De Grote Waard, een gebied dat iets meer dan een eeuw eerder was ingepolderd, werd geheel verzwolgen. De dijken van de polder Dirksland, die er net een paar jaar lagen, hielden het.

Dat het water zo kon huishouden had ook te maken met het verwaarlozen van het dijkonderhoud tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Meer berichten