Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Gemeente moet voor 26 februari knoop doorhakken over Eneco

In zijn presentatie gaf wethouder Feller donderdag inzicht in de stand van zaken rond de verkoop van de aandelen Eneco. Dit concern had eind 2019 al aangegeven dat onze eilandgemeente met 61,882 gehouden aandelen en een aandeelhouderspercentage van 1.24 op plaats 15 van de betrokken 44 gemeenten staat. Mits het verkoopproces succesvol verloopt dan gaat het hier om - afgerond - een brutobedrag van ruim 51 miljoen euro. Van dit bedrag moeten nog wel de transactiekosten worden afgetrokken.

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Shutterstock

Elke gemeente moet zelfstandig het verkoopbesluit nemen. Aandelen worden niet collectief verkocht. Den Haag is landelijk de eerste gemeente waar de raad al tot verkoop besloot. De portefeuillehouder schetste de tijdslijn vanaf het principebesluit tot verkoop door de aandeelhouders in 2017. In november 2019 was het gehele proces doorlopen. Het consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power won voor bruto 4.1 miljard euro de veiling van de voorgenomen verkoop van de Eneco-aandelen. Er zijn afspraken gemaakt om o.a. duurzaamheid en de toekomst van Eneco Nederland te waarborgen.

Cruciale datum                                                                                                                                        
Als alle gemeenten voor 26 februari een besluit hebben genomen zou de overdracht van de aandelen en uitbetaling in april 2020 kunnen plaatsvinden. Dat is dus een cruciale datum. Het consortium deed een bod op 100%, Bij lager dan 75% vervalt het bod. Het bod geldt voor 40 werkdagen zo is in het laatste kwartaal 2019 bepaald. Het college van Goeree-Overflakkee heeft 17 december onder voorwaarde van instemming van de gemeenteraad besloten tot verkoop van de aandelen.

Dividend-aspect                                                                                                                                
Een belangrijk aspect is daarbij het inwegen van het wegvallen van het structurele dividend. Dit jaar is dat dividend er nog wel, maar in 2021 is dat voorbij als de aandelen worden verkocht. Bij de verkoop van de aandelen gaat het om een eenmalige opbrengst. Kan onder andere besteed worden aan het verbeteren van de solvabiliteit en reserves per inwoner. Het geld mag niet belegd worden. Invullingen (voor de begroting) moeten nog worden gedaan. Keuzes moeten worden uitgewerkt. De vraag is wat de burger hiervan gaat merken. Zo kan het geld bijvoorbeeld worden besteed om stappen te zetten op het gebied van de sociale woningbouw. De gemeenteraad gaat hierover in discussie.

Meer berichten