Logo eilandennieuws.nl
Afgelopen zomer werden er politievrijwilligers uit andere delen van het land ingezet op Goeree-Overflakkee. Die worden ingezet om het toeristenseizoen in goede banen te leiden.
Afgelopen zomer werden er politievrijwilligers uit andere delen van het land ingezet op Goeree-Overflakkee. Die worden ingezet om het toeristenseizoen in goede banen te leiden. (Foto: )

Burgemeesters over politiecapaciteit: "Water staat tot aan de lippen"

In een brief aan de gemeenteraad informeert burgemeester Grootenboer de fracties over zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot de beschikbaarheid en inzet van politiecapaciteit. Dat probleem speelt landelijk, regionaal en ook in de eigen gemeente Goeree-Overflakkee. "De regioburgemeester hebben vele keren bij de Minister van Justitie en Veiligheid aangegeven dat het water hen tot aan de lippen staat."

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Archief Eilanden-Nieuws

De regioburgemeesters hebben in brieven benoemd dat er behoefte is aan middelen voor structurele uitbreiding van de politiecapaciteit. De landelijke inzet van politie voor bewaking van personen kan niet ten koste blijven gaan van lokale capaciteit is het duidelijke signaal. De minister heeft in een reactie eind 2019 laten weten dat hij de druk ten aanzien van het operationele politiepersoneel herkent. Extra capaciteit is niet van vandaag op morgen geregeld. De minister geeft aan dat er ongemakkelijke keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de veiligheidsambities. Kortom: de ontwikkelingen hebben direct gevolgen voor de inzetbaarheid. In de raadsbrief staat dat in de inzetbaarheid in de politie-eenheid Rotterdam sinds 2016 al met ongeveer 500 fte is teruggelopen. Deze situatie zal komende twee jaar verder achteruitgaan. Vanaf 2022 wordt geleidelijk verbetering verwacht.

Begrip gevraagd
De politiechef van de eenheid Rotterdam heeft om begrip gevraagd en aangegeven dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wat dit precies voor de gemeente Goeree-Overflakkee betekent wordt nog nader geanalyseerd, maar dat dit consequenties heeft is duidelijk. Burgemeester Grootenboer geeft aan dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van dit jaar nadere informatie krijgt. De regioburgemeesters hebben aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie en de minister van Justitie en Veiligheid het signaal afgegeven dat er structurele financiering moet komen voor capaciteit. In de brief is benoemd dat het lokaal gezag genoodzaakt is de tekorten onderling te verdelen, wat niet bijdraagt aan de veiligheid. De intensiveringen op landelijk niveau en nieuwe prioriteiten gaan ten koste van 'blauw op straat'.

Meer berichten