Logo eilandennieuws.nl
Toeristen in het Ouddorpse duingebied.
Toeristen in het Ouddorpse duingebied. (Foto: Archief Eilanden-Nieuws)

Gemeente: "Veel behoefte aan nieuwe woningen en hotel in Ouddorp"

DEN HAAG/OUDDORP – Volgens de gemeente Goeree-Overflakkee is er meer dan genoeg behoefte aan nieuwe woningen en hotel aan de noordoostrand van Ouddorp, zei de raadsman van de gemeente vrijdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Tekst: Persbureau Cerberus

"Per jaar zijn er op Goeree-Overflakkee twee miljoen overnachtingen, waarvan 200.000 in hotels. Er is op het eiland nog behoefte aan 169 hotelkamers, dus voldoende voor een nieuw hotel. Ook is er heel veel behoefte aan nieuwe woningen nabij de kust," aldus de zegsman van Goeree-Overflakkee. De bezwaarmakers, waaronder Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en bewoners van recreatiepark Het Oude Nieuwland, hadden tijdens de rechtszitting bij de Raad van State moeite om die argumenten te weerleggen. De tegenstanders vinden de plannen voor de bouw van een veertigtal recreatie- en gewone woningen een nieuw hotel(waarschijnlijk Fletcher) met rond de 50 kamers met winkels en horeca veel te massaal voor het gebied.

'Volbouwen is zonde. 
Dat gebied wordt nu voornamelijk gekenmerkt door een mengeling van recreatiewoningen en kleinere agrarische perceeltjes. Volgens Jan Bartel, woordvoerder van bewoners van het Het Oude Nieuwland (en voormalig staatsraad bij de Raad van State), is het bouwplan in strijd met het eigen gemeentelijke - en provinciale beleid. Het volbouwen van de laatste open percelen zo vlak bij de kust is volgens Bartel zonde. Het zal volgens hem een onomkeerbare aantasting van het randgebied achter de duinen opleveren,"dit wordt een complete nieuwe woonwijk, terwijl het gebied voor de recreatie bestemd was." De gemeente Goeree-Overflakkee ziet het anders en vindt het plan wel degelijk in de omgeving passen waar kust, recreatie en wonen in elkaar overlopen.

Minder privacy
Volgens de gemeente is eind december vorig jaar nog aangepaste en aangescherpte bestemmingsplan 'Ouddorp Bad, deelgebied Oost' niet in strijd met gemeentelijke en provinciaal beleid en is het gewoon een toonbeeld van goede ruimtelijke ordening. Eerder constateerde de gemeente dat er een paar zaken niet goed geregeld waren en heeft die alsnog in een herstelbesluit aangepast. De omwonenden vinden de aanpassingen evenwel niet voldoende. Zo vrezen zij dat het elf meter hoge hotel en de woningen het uitzicht op de duinen en het groen zal wegnemen. Bovendien vreest Bartels inkijk vanuit het hotel en een aantasting van de privacy.

Zomertortels
De natuurvereniging vindt dat de bouwplannen een onaanvaardbare aantasting van beschermde vogels, zoals de kwetsbare tortelduif, vormen. 'In Ouddorp bevindt zich 2,6 procent van alle Nederlandse broedende tortelduiven(zomertortels). Dat is een belangrijk deel van de populatie.' Ook zien de tegenstanders een parkeerprobleem. De vrees bestaat dat er straks niet voldoende parkeerplaatsen zijn en dat er her en der geparkeerd gaat worden. Verder vinden de tegenstanders dat de bouwactiviteiten en het extra verkeer teveel stikstof voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied "Duinen Goeree & Kwade Hoek" oplevert.

Stikstof
De gemeente meent dat de tegenstanders de stikstofproblematiek te laat in de procedure aan de orde hebben gesteld en dus niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Als ze wel ontvankelijk zijn en de Raad inhoudelijk op de stikstofbezwaren in gaat, kan dat een probleem worden. Want afgelopen mei haalde diezelfde Raad een streep door de landelijke PAS-stikstofregeling(Programmatische Aanpak Stikstof). Veel bouwprojecten kwamen daardoor in de problemen. Of dat ook voor de Ouddorpse hotel- en woningbouwplannen gaat gelden, zal binnen enkele weken uit de uitspraak blijken.

Meer berichten