Logo eilandennieuws.nl
Een impressie van Brouwerseiland.
Een impressie van Brouwerseiland. (Foto: )

Brouwerseiland BV rekent op start bouw begin 2021

REGIO – De initiatiefnemers van Brouwerseiland verwachten dat de spade begin volgend jaar alsnog de grond in kan. De planning is dat de benodigde vergunningen dit jaar rond zijn en de gemeenteraad een akkoord kan geven. Brouwerseiland BV heeft de honderden kopers hiervan in een brief op de hoogt gesteld.

Bron: Artikel met toestemming overgenomen van Wereldregio.

In de brief, die op de redactie van WereldRegio terecht is gekomen, spreken de initiatiefnemers hun vertrouwen in een voor hen goede afloop uit. Brouwerseiland werd in 2017 door de gemeenteraad met meerderheid van stemmen op de rails geholpen. Tegenstanders stapten naar de Raad van State. Die constateerde een aantal procedurefouten. Brouwerseiland BV heeft hierover overleg met de gemeente gehad en probeert ze nu te herstellen. Dat moet dus – zo laat de brief de kopers weten – eind dit jaar gerepareerd zijn.

Veel weerstand
De weerstand tegen de komst van Brouwerseiland met zo'n driehonderd vakantiewoningen was indertijd groot. De gemeenteraad kreeg na het na een akkoord zwaar te verduren in de publieke opinie en staat er nu anders in. Daarover lezen de kopers in de brief: "Alhoewel er helaas inmiddels een andere politieke wind in de gemeenteraad is gaan waaien, heeft jurisprudentie uitgewezen dat dit niet in de weg mag staan van een 'betrouwbare overheid'- einde citaat.

En verder: "Gezien het feit dat we al meer dan tien jaar met de planvorming in overleg met de overheid zijn, en er contractuele afspraken zijn gemaakt, vertrouwen wij erop dat de gemeenteraad alsdan positief beslist." Als de raad dat doet, dan kan Brouwerseiland volgend jaar aangelegd gaan worden. Of "minimaal een jaar later'' als de bezwaarmakers weer naar de Raad van State stappen.

Aantasting openbare ruimte
De tegenstanders van Brouwerseiland vinden het een aantasting van de openbare ruimte aan de Grevelingen. Met name de surfers vrezen voor hun surfgebied. Voorstanders halen vooral werkgelegenheid en financieel voordeel aan. Zo moeten de huizenbezitters erfpacht gaan betalen. En dat levert 1,3 miljoen per jaar op; 65 miljoen euro dus over de afgesproken periode van vijftig jaar. Dat geld moet de Grevelingen ten goede komen. De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt ook miljoenen bijgeschreven aan bouwleges en de jaarlijkse onroerendzaakbelasting.

Wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland laat zich niet verleiden tot uitspraken over de planning. Er wordt volgens haar inderdaad met ambtenaren gesproken, maar "wij hebben nog geen planning gezien van Brouwerseiland."

Meer berichten