Logo eilandennieuws.nl
Leden van de hervormde kerk vormen het getal 200 op het kerkplein.
Leden van de hervormde kerk vormen het getal 200 op het kerkplein. (Foto: )

Zaterdag start feestjaar voor Stellendamse hervormde kerk

STELLENDAM - 2020 is een belangrijk jaar voor de leden van de Hervormde kerk aan de Bosschieterstraat. Dit jaar bestaat de kerk 200 jaar en de gemeenteleden willen bij de viering van het jubileum de andere kerken en de hele Stellendamse samenleving betrekken. In de afgelopen twee eeuwen heeft de kerk een belangrijke plaats ingenomen in de samenleving van het dorp. Een comité van gemeenteleden heeft een gevarieerd programma samengesteld.

Tekst: Adri van der Laan
Foto: Hervormde gemeente Stellendam

Na ruim een jaar aan de bouw van de Hervormde Kerk in Stellendam te hebben gewerkt werd in de morgendienst van zondag 2 juli in het jaar 1820 de kerk officieel in gebruik genomen. In juli van dit jaar 2020 bestaat de kerk dus 200 jaar. Het hoogtepunt van het jaar zal de herdenkings-/jubileumdienst zijn, die op zaterdag 4 juli van dit jaar wordt gehouden. Verder wordt er in vrijwel iedere maand van het jaar een activiteit in en rondom de kerk georganiseerd. Het comité dat deze activiteiten voorbereid is volop bezig met de organisatie. Drie comitéleden, Maddy de Nooijer, ds. Davy Hoolwerf en Barend Keijzer geven graag nadere toelichting op het jubileumprogramma.
Volgens de comitéleden staan "herdenken en vieren" centraal. Omdat Stellendam een relatief 'jong' dorp is dat pas ver na de reformatie is ontstaan, heeft men ook een hervormde kerk die niet zo oud is als veel andere hervormde kerken op het eiland. Omdat de kerk één van de eerste grote gebouwen is, na het ontstaan van het dorp in 1780 als gevolg van de inpolderingen, heeft het godshuis altijd een belangrijke plaats in het vissersdorp ingenomen. Tussen 1780 en 1820 moesten de kerkgangers naar Goedereede totdat men een 'eigen' kerk kreeg. De bouw van de kerk kon betaald worden uit een fonds dat ambachtsheer Mr. Iman Cau, samen met zijn vrouw had opgericht om een kerk en pastorie te stichten in Stellendam. Zoon Jan Jacob Cau (Iman Cau was al overleden) legde op 20 mei 1819 de eerste steen. Het initiatief van de familie Cau was ontstaan "uit dankbaarheid omdat het gelukt was om door middel van dijken het land in te polderen". (Dit jaar wordt er in Eilanden-Nieuws verder stil gestaan bij de geschiedenis van de kerk. Red.).

Activiteiten

Omdat de kerk zo'n belangrijke plaats in het dorp inneemt is volgens de huidige predikant Davy Hoolwerf een heel gevarieerd programma samengesteld waaraan jong en oud, kerkelijk of onkerkelijk, ongeacht van kerkelijke afkomst aan deel kan nemen. Bij sommige activiteiten zal er worden samengewerkt met de twee andere kerken van het dorp.

Inluiden

De 'aftrap' voor de vieringen van het jubileumjaar wordt aanstaande zaterdag gegeven. Om 16.00 uur zal men de kerkklok luiden. Met 200 slagen - ze staan voor 200 jaar - opent men via de toren het jaar. De organisatoren hopen dat zaterdag veel Stellendammers en belangstellenden van buiten aanwezig zullen zijn. Het kerkplein zal 'wintermarktachtig' zijn ingericht met vuurkorven en onder het genot van een hapje en een drankje kunnen er herinneringen aan de kerk worden opgehaald. Er is een draaiorgel dat christelijke muziek speelt en natuurlijk kan ook de kerk bezichtigd worden.
Het programma voor het jaar staat nog niet helemaal vast maar zal er ongeveer als volgt uit zien:
In de maand februari zal er een expositie in de kerk zijn van de kunstenares Marijke Snoek onder de titel 'binnenstebuiten'. De expositie zal worden gestart aan het begin van de lijdenstijd.
11 maart hoopt men 'ergens' een herdenkingsboom met een 'boombank' te plaatsen. De plaats is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk in de buurt van de kerk zijn.
Op vrijdag 3 april zal er een muziekavond worden georganiseerd waar Johannes de Heerliederen zullen worden gezongen in de kerk.

Ontbijt

Zaterdag 2 mei wil men een ontbijt op de Voorstraat organiseren. Dit zal gebeuren aan een zo lang mogelijke tafel. Dit ontbijt zal niet alleen in het teken van het jubileum van de kerk komen te staan, maar vooral ook ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding. Hiervoor wordt samengewerkt met de Dorpsraad.
Vanaf 13 mei is er een andere expositie in de kerk over Openbaringen van Otto de Bruijne.
Een aantal mensen is een escaperoom aan het bouwen die in de kerk zal worden geplaatst en op 5 en 6 juni zal men aan deze escaperoom mee kunnen doen.
Tijdens de goede spullenmarkt op 20 juni zal ook de expositie '200 jaar kerk' worden geopend. De expositie is samengesteld uit materiaal van Stellendammers en in samenwerking met het Streekmuseum.
1 juli zullen de kinderen van de drie scholen op Stellendam te gast zijn als poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek twee programma's over 'het gebruik van je talenten' zal verzorgen. Eén optreden voor de onderbouw en één voor de bovenbouw.

Dankdienst

Zaterdag 4 juli zal er een dankdienst zijn. Dit is het hoogtepunt van de jubileumviering. Aan deze dienst werkt ook Fanfare De Hoop mee.
Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag en kan men een 'kerkenpadwandeling' maken.
Op zaterdag 26 september zal er een burendag worden georganiseerd. Mensen uit de buurt kunnen dan koffie drinken en een kijkje komen nemen in de kerk.
Voor oktober zal worden geprobeerd om Hineni Symfonie Orkest te boeken. Dit muziekgezelschap is gespecialiseerd in Joodse muziek.

Presentatie

Het voorbereidingscomité hoopt met dit jubileumjaar niet alleen haar dankbaarheid aan God te tonen, maar ook de kerk op een positieve manier naar buiten te brengen. Men hoopt dit in veel gevallen gezamenlijk met de andere kerken en organisaties in Stellendam te doen om op deze manier de onderlinge banden te verstevigen en wellicht nieuwe verbindingen te leggen.

Consistorie

Tijdens het herdenkingsjaar wil men actie voeren voor restauratie van de - niet meer gebruikte - consistorie aan de noordkant van de kerk. Deze moet nodig opgeknapt worden. "Het zou mooi zijn als we hier een stiltecentrum van kunnen maken. Een plaats die altijd geopend is voor mensen die even alleen willen zijn".

Meer berichten