Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Weerbaarheidstraining Moedige Moeders Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Op 20 januari 2020 start Moedige Moeders Goeree Overflakkee met een nieuwe weerbaarheidstraining. De training bestaat uit zes bijeenkomsten en is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met verslaving in de directe omgeving. Tevens kan de training gevolgd worden wanneer men eventuele problemen verwacht bij pubers in de toekomst. De deelname is gratis.

Door Mirjam Terhoeve; Foto: Shutterstock

Paniek, wanhoop, schuldgevoel, schaamte, taboe, onzekerheid. Allemaal gevoelens, waarmee de naasten van personen met een verslaving te maken krijgen. De Stichting Moedige Moeders Goeree-Overflakkee organiseert al 13 jaar bijeenkomsten, waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Men vindt er niet alleen een luisterend oor en begrip, maar ook krijgt men tips en adviezen, hoe hiermee om te gaan. In januari start er weer een weerbaarheidstraining, waarbij de deelnemers sterker worden gemaakt om de situatie aan te kunnen. De lessen worden gegeven door Pia en Liesbeth twee gediplomeerde ervaringsdeskundigen (namen zijn vanwege de privacy gefingeerd). Ze hebben het zelf ook allemaal meegemaakt en weten uit ervaring hoe fijn het is om bijgestaan te worden door de Stichting.

Machteloos
"Op het eiland zijn er vooral problemen met drugs- en alcoholverslaving", vertelt Pia. "Het komt voor in alle lagen van de bevolking. Als ouder ben je machteloos. Vaak heb je het eerst niet in de gaten. Je kind probeert het zo goed mogelijk voor je te verbergen. Als het dan toch uitkomt raak je in een totale paniek. Wat heb ik fout gedaan? Wat kan ik doen om mijn kind te helpen? Tijdens de bijeenkomsten kan men deze gevoelens en angsten kwijt. In een vertrouwelijke omgeving, zonder oordelen. Iedereen zit in een andere situatie of ander proces, maar we maken allemaal hetzelfde mee. Het is dan heel fijn om je verhaal te kunnen doen bij mensen, die precies begrijpen wat jij doormaakt".
"Wij helpen alleen de naasten, dus ouders, broers, zussen, grootouders enzovoort", vult Liesbeth aan. "Niet de verslaafde zelf. Daar zijn andere instanties en organisaties voor. Je moet goed beseffen, dat deze kinderen niet per definitie rotkinderen zijn. Ze zijn ziek en moeten geholpen worden. Niet door de ouders, dat werkt niet, maar door professionals op dit gebied. Die kunnen echter alleen helpen als de verslaafde dat zelf wil. Als ouder sta je dus echt met je rug tegen een muur. Je moet maar afwachten hoe het af gaat lopen. Het levert niet alleen heel veel spanning en wantrouwen op in de thuissituatie, maar ook daarbuiten. Je leven staat echt op zijn kop. Daarom is het zo belangrijk, dat je zelf sterk genoeg wordt om dit allemaal aan te kunnen".
Pia en Liesbeth hopen dat iedereen, die in deze situatie zit of dreigt te komen gebruik zal maken van de weerbaarheidstraining. "Schaam je niet, dat hoeft absoluut niet, maar denk aan jezelf. Wij hebben er zelf zoveel baat bij gehad. Dat gunnen we anderen ook".

Programma
De weerbaarheidstrainingen vinden plaats op 20 januari, 3 februari, 17 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart. De lessen zijn in principe als volgt opgebouwd: De eerste les wordt er kennis gemaakt en uitleg gegeven over wat verslaving nu eigenlijk is. Tijdens de tweede les gaat men in op de impact die het heeft op je sociale leven en je netwerk. Les drie is gewijd aan het bepalen van grenzen. Die van jezelf, maar ook voor de ander. In les vier leer je communiceren. Niet alleen met je kind, maar ook met je familie en andere gezinsleden. Tijdens les vijf wordt ingegaan op mede-afhankelijkheid. Vaak wordt uit liefde, nog teveel voor het kind gedaan, terwijl je dat eigenlijk niet moet doen. De laatste les staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen en is er nog mogelijkheid om vragen te stellen. Het is mogelijk dat er enigszins van het programma wordt afgeweken.

Aanmelden
Voor de weerbaarheidstraining is het gewenst om vooraf aan te melden. Doe dit via info@moedigemoedersgo.nl of de hulptelefoon 06-25295021. Uiteraard kan men aansluitend naar de maandelijkse inloopavond blijven komen. Deze is altijd op de eerste maandag van de maand tussen 19.30 tot 21.30 uur in het dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. Toegang is gratis en vrijblijvend.

Naast de training en inloopavonden organiseert de Stichting ook twee keer per jaar een thema-avond voor alle ouders en familieleden van kinderen tot en met 23 jaar. Deze kunnen gaan over allerlei onderwerpen, waarmee de jeugd te maken kan krijgen. De volgende thema-avond zal in het teken staan van autisme. Datum en tijd volgen.

Meer berichten