Logo eilandennieuws.nl
Dokter Paul van der Velden. Foto: CuraMare
Dokter Paul van der Velden. Foto: CuraMare (Foto: )

Dokter Paul van der Velden kijkt met trots terug op tijd bij CuraMare

DIRKSLAND – Dokter Paul van der Velden heeft onlangs afscheid genomen van het bestuur van CuraMare. Met dat afscheid kwam er een eind aan een periode van deze bestuurder die lange tijd de medische belangen van het ziekenhuis binnen de Raad van Bestuur van CuraMare behartigde. Met hem kijken we terug op een periode waarop hij naar eigen zeggen met veel dankbaarheid en trots op terugkijkt.

Door: Adri van der Laan

Dr. Van der Velden maakt geen deel meer uit van de Raad van Bestuur van CuraMare, maar dat wil niet zeggen dat nu thuis voor zich uit zit te staren. Hij is nog bestuurder van Spijkenisse Medisch Centrum en dat is volgens hem "een spannende en uitdagende taak" die hij nog graag een aantal jaren blijft vervullen. Overigens kreeg dit centrum tot zijn voldoening een hele hoge score bij de accreditatie van het NIAZ. Met zijn vertrekt sluit hij, naar eigen zeggen, de meest schitterende carrière, die hij voor zichzelf maar kon bedenken af.

Van der Velden was van 2000 tot 2019 zowel arts-oncoloog als ziekenhuisbestuurder. In 2017 werd hij full time bestuurder. Hij was met hart en ziel arts, een beroep waar hij zich dag en nacht voor inzette, maar kwam tegelijkertijd aan de bestuurstafel terecht. We vroegen hem of hij er spijt van zijn bestuurderschap heeft gehad. Paul van der Velden aarzelt… "Ik was medicus en was natuurlijk niet als bestuurder opgeleid", maar hij geeft aan dat het uiteindelijk toch een voordeel is gebleken dat hij als medicus van het bestuur deel heeft uitgemaakt. Hij had het voordeel boven andere bestuurders in andere ziekenhuizen dat hij wist wat er op de werkvloer afspeelde. Hij sprak dan ook regelmatig met mensen uit alle geledingen binnen de organisatie, of het nu artsen of verpleegkundigen waren. Van der Velden probeerde de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat hij als bestuurder wist wat er zich binnen de organisatie afspeelde.

Veranderingen

In de afgelopen jaren zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd binnen CuraMare, veranderingen waaraan hij graag heeft meegewerkt. Van der Velden noemt met enige trots de overname van het toenmalige Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse, direct na het faillissement. Dit deed het Van Weel Bethesda ziekenhuis samen met het Rotterdamse Maasstad ziekenhuis. Verder was er de bouw van een polikliniek in Brielle en de uitbreiding van de poli in Hellevoetsluis. Dit waren allemaal zaken die er voor hebben gezorgd dat de basis voor het Dirkslandse ziekenhuis breed werd en zodoende kon het ziekenhuis gezond blijven en het gevolg was dat het voortbestaan van het ziekenhuis gewaarborgd werd. Dit in tegenstelling tot andere – grotere ziekenhuizen – die in de afgelopen jaren de deuren hebben moeten sluiten. Volgens dr. Van der Velden lag dat dan vaak aan een slechte financiële positie van die ziekenhuizen en was er vaak ook organisatorisch het een en ander mis. Het ziekenhuis in Dirksland is daarentegen financieel gezond zo blijkt uit diverse rapporten en in verschillende andere onderzoeken scoort het ziekenhuis kwalitatief gezien hoge ogen.
Tijdens het gesprek geeft Paul van der Velden aan dat hij terugkijkt op een heel goede samenwerking binnen de Raad van Bestuur van CuraMare. "Koos Moerland en ik vulden elkaar goed aan. Hij als bedrijfskundige en ik als medisch lid".

Samenwerking

Als bestuurder heeft Paul van der Velden er alles aan gedaan om binnen CuraMare nauw samen te werken. Het is volgens hem van groot belang voor patiënten dat er goede ketenzorg kan worden geboden. Voor de communicatie tussen ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg (de disciplines binnen CuraMare) dienen de lijntjes kort te zijn, zodat op het juiste moment de goede zorg aan patiënten of cliënten kan worden geboden.
Bij het oprichten van en het deelnemen aan het samenwerkingsverband Paulina.nu is Paul van der Velden ook betrokken geweest en één van de speerpunten is hierbij ook 'samenwerking'. Van der Velden geeft aan dat juist in deze tijd een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang is om een goede gezondheidszorg op het eiland te waarborgen. Hij wijst op de enorme vergrijzing die aan de gang is en de komende jaren nog zeker zal toenemen "De verwachting is dat door de naoorlogse geboortegolf in acht jaar tijd het aantal 75-plussers met 50% toeneemt ". Hiermee neemt natuurlijk ook de zorgvraag toe. Als daar ook het personeelstekort in de gezondheidszorg wordt bijgevoegd, dan moet daar volgens Van der Velden adequaat op worden ingespeeld, omdat anders de wachtlijsten voor het ziekenhuis en de poliklinieken veel te lang zullen worden. "Daarom moeten ons afvragen of alle zorg die we nu vanuit het ziekenhuis verlenen wel vanuit het ziekenhuis verleend moet blijven worden, voor we straks de zorg die echt noodzakelijk is, niet meer kunnen leveren". Hij ziet dan ook een steeds verder toenemende taak voor de huisartsen weggelegd als het gaat om bijvoorbeeld controles en bepaalde medische handelingen; maar ook ontwikkelingen als e-health en preventie spelen een rol. Op deze manier kan de druk op de wachtlijsten worden verminderd. Van der Velden vindt het daarom belangrijk dat er binnen CuraMare en met name Paulina.nu werk wordt gemaakt van preventie. Hij noemt als voorbeeld de valpreventie en het verder doorvoeren van het anti-rookbeleid in gebouwen van CuraMare.

Niet in een gat vallen

Nu Paul van der Velden gestopt is als bestuurder van CuraMare zal hij niet in een gat vallen want hij blijft nog wel bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum, maar toch zal hij wel meer vrije tijd en die tijd zal hij besteden aan zijn hobby's: fietsen en wandelen en natuurlijk aan zijn kleinkinderen.

Meer berichten