Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Lijnbussen mogen binnenkort bij file over vluchtstrook A29

Al een aantal jaren is er de wens van de gemeente Goeree-Overflakkee, de Provincie (concessieverlener) en vervoersmaatschappij Connexxion (concessiehouder) om lijndiensten op de A29 bij files gebruik te laten maken van de vluchtstrook. Daardoor wordt de reistijd van en naar het eiland aanzienlijk verkort tijdens de spits. Veel jongeren en werkenden reizen met de bus via de N59 en A29 naar Rotterdam. Genoemde partijen konden geen besluit over dit heikele punt nemen omdat deze bevoegdheid valt onder de wegbeheerder en dat is Rijkswaterstaat. De A29 loopt van het Vaanplein bij Barendracht naar knooppunt Hellegatsplein en vandaar enerzijds richting Dinteloord en anderzijds naar N59 (Goeree-Overflakkee) met vandaar doorverbinding naar Zierikzee / Zeeland.

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Shutterstock

Op onze vraag naar de actuele stand van zaken antwoordt de gemeente dat dit jaar Connexxion, samen met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en in aanwezigheid van Provinciale vertegenwoordigers onderzocht heeft of er mogelijkheden zijn om het verzoek te kunnen honoreren. De proef (het onderzoek) is geslaagd. Geconstateerd is daarbij dat de lijnbus op meerdere delen van rijksweg A29 over de vluchtstrook kan rijden. Daarom zullen er in het eerste kwartaal van 2020 borden worden geplaatst zodat het voor weggebruikers duidelijk is dat de lijndiensten (bussen) bij files gebruik mogen maken van de vluchtstrook. Het besluit gaat direct in werking na het plaatsen van de borden. Voor wat het kostenplaatje betreft valt dit onder Provincie en Rijkswaterstaat. De gemeente Goeree-Overflakkee is hier niet bij betrokken.

Toegankelijkheid
Het gemeentebestuur heeft zich in de afgelopen tijd ingezet om de toegankelijkheid van het eiland te verbeteren. Dit o.a. dus met meer ruimte te bepleiten voor het openbaar busvervoer op de A29. In de raadsvergadering van 9 november 2017 diende de fractie Vitale Kernen daartoe, na eerdere mondelinge vragen, een motie in die door alle partijen werd ondersteund. Bij de overwegingen die tot de motie leidden werd benoemd dat het heel belangrijk is dat het eiland goed bereikbaar is en blijft en dat steeds meer inwoners gebruik maken van het openbaar vervoer richting Rotterdam en terug. Bovendien is het ook aantrekkelijk voor scholieren om vanuit de regio onderwijsinstellingen op het eiland (in Middelharnis) veilig en met gunstige reistijden te kunnen bereiken. Een positieve ontwikkeling dus die extra impact kan krijgen met verkeersmaatregelen voor de N59. Over dit laatste punt heeft het college zich deze week gebogen. Er is een definitief besluit genomen over het uitvoeringsplan N59. De gemeenteraad wordt hierover ingelicht.

Reactie                                                                                                                                                
Op de valreep voor deze abonnee-editie van vandaag ook nog snel contact gezocht met de indienende fractie van de destijds unaniem gesteunde raadsmotie over het openbaar vervoer op de A29. Vitale Kernen zegt: "Blij te zijn met de toezegging van Rijkswaterstaat. Een snelle busverbinding helpt de toegankelijkheid van het eiland enorm. Het college / wethouder Feller is met dit onderwerp flink aan de slag gegaan. Doordat de bussen medio eerste kwartaal 2020 bij files gebruik mogen gaan maken van de vluchtstrook op de A29 kunnen passagiers in de lijndiensten binnen een half uur in Rotterdam zijn en omgekeerd ook het eiland bereiken. Goed voor de vitaliteit van de kernen op het oostelijk gedeelte van ons eiland. Mensen "van de overkant" zullen sneller kiezen om op dit gedeelte van het eiland te gaan wonen wanneer ze snel op hun werkplek kunnen zijn in het Rotterdamse of in de directe omgeving. Als nu ook nog de N59 veilige en een snelle doorstroming krijgt dan zijn belangrijke stappen gezet betreft de toegankelijkheid van Goeree-Overflakkee", vindt Vitale Kernen.

Meer berichten