Logo eilandennieuws.nl
Vakdocent Romy van Heemst (links), directeur John Damen en Gertjan de Vogel van Regiekr8 tijdens een van de gymlessen.
Vakdocent Romy van Heemst (links), directeur John Damen en Gertjan de Vogel van Regiekr8 tijdens een van de gymlessen. (Foto: )

Beweeglessen door professionals

GOEREE-OVERFLAKKEE – Steeds meer basisscholen op het eiland laten de gymlessen verzorgen door specialisten op dit vakgebied. Voor de scholen heeft dit als voordeel dat de reguliere docent tijdens dat uurtje even de handen vrij heeft om zich met andere onderwijstaken bezig te houden. Aan de andere kant kunnen kinderen onder professionele begeleiding werken aan zowel de motorische als ook de sociale en emotionele vaardigheden.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Op Goeree-Overflakkee wordt er samengewerkt met Regiekr8. Deze organisatie zorgt ervoor dat de bij hun aangesloten vakleerkrachten tijdens de vastgestelde gymuurtjes langs komen om de lessen te verzorgen. Al deze leerkrachten hebben een ALO-opleiding voltooid en zijn dus bevoegd om deze lessen te geven. Regiekr8 heeft een eigen methode ontwikkeld waarmee tijdens de lessen wordt gewerkt.

Eigen methode
"Onze methode, Beweegkr8, richt zich in eerste instantie op plezier krijgen in het leren bewegen", vertelt Gertjan de Vogel, directeur en oprichter van Regiekr8. Onze docenten bieden het verbeteren van de beweegvaardigheid per groep aan, voor elk niveau. Naast de motorische ontwikkeling hebben wij ook aandacht voor de sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens elke reguliere les. Daarnaast hebben wij vanaf groep 5 een specifiek programma gericht op de sociale- en emotionele ontwikkeling van de kinderen (Voel Je Sterk).

Volgens Gertjan biedt de methode een zeer positieve bijdrage aan de kinderen. Zoals ik al noemde richt de methode zich op de verbetering van de motorische ontwikkeling van kinderen, maar juist ook de sociale en emotionele kant is heel belangrijk. Dit vergroot zelfvertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, acceptatie en weerbaarheid van de kinderen. En dat heeft weer een positief effect op het pedagogisch klimaat binnen de klas. Er ontstaat een omgeving waarin kinderen fouten durven te maken. Dit draagt bij aan een goed sociaal- en emotioneel welbevinden en dus op gezondheid en schoolprestaties.

Werkdrukverlaging
Eén van de scholen, die gebruik maakt van de diensten van Regiekr8 is De Nobelaer in Oude-Tonge. "Wij zien het zeker als een meerwaarde voor onze beweeglessen, maar vooral ook als werkdrukvermindering voor onze leerkrachten", vertelt directeur John Damen. "Per schooljaar wordt er 40 uur per groep besteed aan de gymlessen. Bij ons maken vijf groepen hier gebruik van, dus reken maar uit, wat een tijd dat oplevert voor andere zaken. Iedere school heeft een budget gekregen voor werkdrukvermindering en wij hebben dit op deze manier ingezet. Mede gezien de vergrijzing binnen het onderwijspersoneel zie ik dit dus als een goede besteding. Liefst zou ik nog meer lessen uitbesteden, zoals bijvoorbeeld handvaardigheid en tekenen, maar helaas is dat nog niet zo ver. De meeste leerkrachten van onze school zijn tot nu toe erg content met deze regeling, alhoewel er ook zijn, die zelf de lessen graag hadden willen blijven verzorgen".

Kansen
John Damen ziet nog meer kansen voor de toekomst. "Als school willen we ons ook steeds meer richten op buitenschoolse opvang en activiteiten. Ook daarin kan de samenwerking gezocht worden met Regiekr8. En dan denken we niet alleen aan sport en beweging, maar ook aan activiteiten op het gebied van cultuur en kunst. Dit kunnen wij echter niet alleen en daarom willen we in de toekomst kijken of we dit samen met de andere scholen kunnen organiseren. Door schaalvergroting op dit gebied is er veel mogelijk.
Gertjan de Vogel beaamt de woorden van Damen. "Als scholen een dergelijk plan willen opzetten, dan kunnen wij ze daarin zeker faciliteren. Wij kunnen de zorgen uit handen nemen door het leveren van een schoolapplicatie die de planning, inschrijvingen en andere rondslomp organiseren. Het blijft een initiatief van de school, maar wij kunnen alles, in nauw overleg natuurlijk, regelen, zodat men daar geen kostbare tijd in hoeft te steken. Dus het biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst".


Scholen, die ook belangstelling hebben voor de inzet van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, weerbaarheidsaanbod of naschoolse ondersteuning van Regiekr8 kunnen meer informatie vinden op www.regiekr8.nl of bellen naar Gertjan de Vogel op 06-14452373. Regiekr8 kan ook nog steeds vakleerkrachten gebruiken, die in het bezit zijn van een afgeronde opleiding van de Academie Lichamelijke Opvoeding (in bezit van lesgeefbevoegdheid).

Meer berichten