Logo eilandennieuws.nl
Jan Verhage tijdens zijn dankwoord op de afscheidsreceptie in Heinenoord.
Jan Verhage tijdens zijn dankwoord op de afscheidsreceptie in Heinenoord. (Foto: )

'Verbinder' Jan Verhage neemt afscheid van de Rabobank

GOEREE-OVERFLAKKEE – Donderdagavond werd tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de hoofdvestiging van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden in Heinenoord afscheid genomen van Jan Verhage. Vanwege zijn pensionering komt een eind aan een enerverende carrière bij de Rabobank. Door de verschillende functie die hij heeft bekleed, is hij in meerdere opzichten 'het gezicht van de bank' geworden. We kijken met hem terug op de periode die hem de bijnaam 'Jan bank' heeft opgeleverd.

Door Adri van der Laan

Met het ingaan van zijn pensionering is voor de 65-jarige Jan Verhage een eind gekomen aan een bijna veertigjarige 'bankperiode'. De laatste 21 jaar was hij verbonden aan de Rabobank, maar daarvoor was hij actief bij andere banken. Hij noemt zichzelf een selfmade man die op 19-jarige leeftijd aan de slag ging bij de toenmalige ABN-vestiging in Dirksland. Hij was daar, zoals hij het noemt, jongste bediende. Na enkele jaren kwam hij terecht bij de vestiging van die bank in Middelharnis. Aansluitend veranderde Jan zijn werkkring en kwam terecht bij de Nutsspaarbank aan de Voorstraat in Middelharnis, waar hij Piet Nipius opvolgde "Het was een heel drukke tijd, ik had een jong gezin, volgde een zware studie en het was een drukke baan". De groei van de bank ging zo snel dat men verhuisde naar de Nieuwstraat. Door fusies veranderde de naam in VSB Bank "De zaken gingen goed en we hadden jong team" en – hij glimlacht – "we waren een luis in de pels van de Rabobank…"

Rabobank

Op een dag belde de directeur van Rabobank Middelharnis, Wim Coremans op en hij nodige Jan uit voor een praatje. "Hij gaf aan dat bij de Rabobank Middelharnis een vacature was voor een manager particulieren". Het gevolg was dat Jan Verhage op 44-jarige leeftijd de overstap maakte naar de Rabobank. Een bijkomend voordeel voor het aantrekken van Verhage was dat Jan een behoorlijk aantal klanten van zijn vorige werkgever meenam naar de Rabobank.

Fusies

Hij werkte nog niet zo lang bij de bank toen hij de eerste fusie meemaakte. Door fusies van verschillende eilandelijke Rabobanken, ontstond één Rabobank Goeree-Overflakkee. Er kwam ook een andere bestuursvorm bij de bank en Jan Verhage stond aan de wieg van de Ledenraad van de Rabobank. Mensen uit verschillende geledingen vormden deze raad die het bankbestuur van advies diende. De organisatie rondom die raad was voor een groot deel in handen van Jan Verhage. Hij noemt dit een mooie periode waarin hij veel contact had met het grondvlak van de bank. Het was ook een intensieve periode want de bank werd omgevormd van een kredietcoöperatie naar een ledencoöperatie en dat was voor veel leden wennen. De functie van Verhage in de vernieuwde bank was Adviseur Coöperatie en Duurzaamheid. Hij verrichtte veel werk om die nieuwe vorm van 'bank zijn' te laten landen bij de leden. De scheidend bankmedewerker verzekert dat deze functie heel goed bij hem past omdat hij graag investeert in contacten met mensen en instellingen en daarbij zorgt voor de onderlinge verbindingen. "Je moet me zien als een verbinder en als een spin in het web, waarbij ik processen in gang zet en de juiste mensen bij elkaar probeer te brengen. Netwerken is daarom heel belangrijk en dat is juist mijn ding". Vooral de laatste jaren is Verhage bij veel projecten betrokken geweest. Hij noemt de initiatieven rondom het verduurzamen van bedrijven, maar ook zijn betrokkenheid bij de Energieke Regio, de instelling van de Ondernemersprijs en de Cultuurprijs en initiatieven om onderwijs met elkaar te verbinden. "Van de Rabobank heb ik hierbij alle ruimte gehad en dat is mooi, maar ook uniek, want welke bank doet dit tegenwoordig nog?"

Verbinden

In het gesprek met Jan Verhage komt menigmaal het woord 'verbinden' op tafel. Dit komt omdat Jan het heel belangrijk vindt dat mensen onderling met elkaar contact hebben en daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Hij weet zelf dat persoonlijke contacten tijdens netwerkbijeenkomsten heel belangrijk zijn. "Een persoonlijk gesprek heeft veel meer effect dan het sturen van een mailtje". Verschillende mogelijkheden zijn hiervoor in de afgelopen tijd benut. Eén van de grootste evenementen die hij samen met collega's organiseerde is voor hem dat leden in de gelegenheid werden gesteld om een bezoek aan Tiengemeten te brengen. Hij vond het een mooie klus om drie duizend leden een mooie dag op het natuureiland te bezorgen. Verder is hij ook de motor achter de Jongerenraad van de Rabobank geweest en dat heeft hem heel veel plezier gegeven. Hij aarzelt… "ik geloof dat ik dat wel het meest ga missen".

Door de jaren heen is de bank steeds minder fysiek aanwezig in de verschillende dorpskernen op het eiland. Dat heeft tot gevolg gehad dat een goede communicatie met de klanten heel belangrijk is. Jan erkent dat dit niet zo eenvoudig is. "Soms belt men mij 's avonds op met de vraag of ik 'weet bij wie nu moet zijn' als een klant het niet meer weet". Dit komt omdat Verhage in de afgelopen jaren steeds het 'gezicht' van de Rabobank is gebleven. "Mijn bijnaam is daarom Jan bank". En daar is hij toch wel een beetje trots op.

Veel directeuren heeft Jan Verhage zien komen en gaan en ook heeft hij een aantal fusies meegemaakt. Hij geeft aan dat ondanks alle veranderingen, hij altijd de ruimte en vrijheid heeft gekregen om zijn ideeën te blijven ontwikkelen. "Dit geldt ook voor mijn vrouw Leny, zij heeft mij ook in de gelegenheid gesteld om mijn drukke werk waarbij ook veel avonden waren gemoeid te kunnen doen".

Een opvolger voor Jan Verhage is er niet. De functies die hij bekleedde binnen de bank worden verdeeld over andere personen. De laatste maand was hij dan ook heel actief met het overdragen van die taken. Daarmee wordt volgens hem een intensieve tijd afgesloten.

Meer berichten