Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Raad krijgt eerste kwartaal 2020 voorstel verkoop aandelen Eneco

Begin deze week kwam het nieuws dat niet Shell en Rabobank maar het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power voor bruto 4.1 miljard euro de veiling won van de voorgenomen verkoop van de Eneco-aandelen. Nog niet alles is in kannen en kruiken maar opnieuw komt dan een Nederlands concern in buitenlandse (nu Japanse) handen. En dat heeft invloed op Goeree-Overflakkee.

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Shutterstock

De transactie is pas definitief als er goedkeuringen zijn ontvangen van het ministerie, mededingingsautoriteiten (Duitsland), de Europese Commissie en fiattering vanuit België in verband met licenties voor offshore-parken. En uiteraard als de aandeelhoudende gemeenten in totaal 75% of meer van hun aandelen verkopen. Eind dit jaar krijgen de individuele gemeenten eerst nog een informatiepakket van de Aandeelhouders Commissie met een toelichtingsdocument. Dan is er een tijdspad van 40 werkdagen waarin het college zich over dit onderwerp buigt en een besluit neemt. Voor wat de gemeente Goeree-Overflakkee betreft wordt in het eerste kwartaal van 2020 door het college een voorstel aan de gemeenteraad gedaan over de verkoop van het aandelenpakket.

Duurzaam
Bij de deal (Mitsubishi/Eneco) is het voortzetten van duurzame energie ingebed, zo staat in de toelichting. Ook blijft Eneco een zelfstandig bedrijf en is er zekerheid over ongewijzigde werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Wat betekent deze ontwikkeling voor 44 Nederlandse gemeenten die nog Eneco-aandelen hebben gehouden en uiteraard in het bijzonder voor Goeree-Overflakkee? Dat moet in de praktijk blijken.

Miljoenenbedrag
Op een overzichtslijst die Eneco aan de media verstrekte staat de eilandgemeente op de vijftiende plaats. Met 61,882 gehouden aandelen en een aandeelhouderspercentage van 1.24. Dat zou - als het verkoopproces in 2020 succesvol zou kunnen worden afgerond - een aandelenopbrengst betekenen van bruto ruim 51 miljoen euro. Van dit bedrag moeten nog transactiekosten worden afgetrokken. In het gehele proces dat nu wordt en is ingezet kunnen de 44 gemeenten in 2020 - voor wat het boekjaar 2019 betreft - nog rekenen op een dividenduitkering. Dit is door de eilandgemeente ook zo in de begroting van 2020 opgenomen.

Meer berichten