Logo eilandennieuws.nl
Foto: Wim van Vossen

Grootse plannen voor Nieuwe-Tonge

Na vele jaren overleg en gesteggel zijn er nu concrete stappen gezet in de plannen rondom de N215. Inmiddels is de gemeente - geheel volgens planning - bezig om grond te verwerven voor de uitvoering. Het project moet in 2023 klaar zijn. Ook zijn er concrete plannen om een nieuwbouwwijk met honderd woningen te realiseren. (Onderaan artikel afbeeldingen van de N215)

Tekst: Erwin Guijt

Momenteel lopen er onderhandelingen met grondeigenaren. Gezien de grote hoeveelheid ruimte die nodig is voor de plannen, zal dat naar verwachting wel enige tijd in beslag nemen. Het is de bedoeling dat in 2020/2021 de schop de grond in gaat. De werkzaamheden zullen beginnen bij Nieuwe-Tonge, waarna er richting Middelharnis gewerkt zal worden. Te zijner tijd zal er vanuit de Provincie Zuid-Holland een informatieavond belegd worden voor de inwoners. Daarnaast zal de gemeente via persberichten de verloop van het traject communiceren.
De plannen zijn grootschalig. De Molendijk gaat definitief dicht voor autoverkeer. Enkel omwonenden mogen nog per auto van de dijk gebruik maken. Nu is een groot knelpunt de veiligheid van de fietsers (veelal scholieren) die vanuit Nieuwe-Tonge de N215 moeten oversteken. Dit wordt opgelost door een fietstunnel, die bij de parallelweg weer naar boven zal komen. Bij de vernieuwde bushalte zullen dan ook nieuwe fietsenrekken worden geplaatst. Op één na gaan alle overgangen tussen de parallelweg en de N215 dicht. De parallelweg wordt daarnaast ook verbreed, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en (land)bouwverkeer om elkaar veilig te passeren.

25 miljoen euro
Maar misschien wel het grootste project is het realiseren van een fly-over bij de Oudelandsedijk (zie afbeelding 1). Als iemand vanuit Nieuwe-Tonge aan de overkant van de Oudelandsedijk moet zijn, hoeft die niet meer de N215 over te steken, maar kan diegene er onderdoor zonder het verkeer op de laatstgenoemde weg te doorkruisen. Bij bedrijventerrein de Tram komt er een turborotonde (zie afbeelding 2). Dit is geen ontsluiting richting Nieuwe-Tonge, maar wordt puur gerealiseerd om het bedrijventerrein te ontsluiten.
Omdat de ontsluiting bij de Molendijk wegvalt, is de verwachting dat de verkeersintensiviteit door het Korteweegje zal toenemen. Aan het einde van de Hertog-Jan van Beierenlaan (bij de Burgemeester Overdorpstraat) ligt een klein stukje straat waarvan het de bedoeling was dat die zou worden doorgetrokken naar de Oudelandsedijk. Het is nu definitief dat deze straat er ook gaat komen. Die voert dan door het bos naar de Oudelandsedijk (zie afbeelding 3). De hiervoor gekapte bomen zullen elders weer worden aangeplant. Waar dat zal zijn is nog niet bekend. Aan het totale plan hangt een prijskaartje van meer dan 25 miljoen euro. De financiering ervan is rond en het project zou in 2023 opgeleverd moeten zijn.

Starterswoningen
De ontsluiting voor Nieuwe-Tonge via de nieuw aan te leggen weg biedt ook kansen voor Estate Invest. Eigenaar Dingeman van Es gaf toelichting op de inwonersavond van het dorp. Inmiddels is er tot overeenstemming gekomen met de grondeigenaren. Alle grond, vanaf het oude huisje van Van Zielst tot aan de Oudelandsedijk, is nu in handen van het bedrijf. Van Es geeft aan er graag iets moois van te willen maken en dat er al veel te lang niet gebouwd is in Nieuwe-Tonge. Zijn idee is om een keer samen te komen met een groot comité waarin iedereen zijn/haar mening kan geven over de nieuw te bouwen wijk.

Hij geeft aan dat er door zijn bedrijf al verschillende plannen gemaakt zijn voor de nieuwe wijk. In zijn voorstellen staan er circa honderd woningen gepland. Op een eerder gedaan verzoek aan mensen om hun woonwensen aan te geven kwamen diverse reacties binnen. Waarschijnlijk zal het dus een gemengde wijk worden, met starterswoningen, levensloopbestendige woningen en twee-onder-een-kapwoningen. Deze komen dan te staan aan een straat die min of meer parallel loopt met de Burgemeester Overdorpstraat.

Op hoofdlijnen
Nu is de gemeente aan zet om de randvoorwaarden voor de nieuwe bebouwing op te stellen. In het eerste kwartaal van 2020 zal het plan naar verwachting op hoofdlijnen af zijn. In het tweede kwartaal dat jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd, terwijl het derde kwartaal de procedure gestart kan worden. Wethouder Markwat (SGP) laat weten dat het zorgvuldig moet gebeuren, maar hij vertrouwen heeft in de verdere loop van het proces. Mocht het plan doorgaan is het de eerste keer sinds jaren dat er nieuwbouw in Nieuwe-Tonge plaatsvindt.

Meer berichten