Logo eilandennieuws.nl
Het Volkerak ter hoogte van het Fort van Ooltgensplaat. Foto: Wim van Vossen
Het Volkerak ter hoogte van het Fort van Ooltgensplaat. Foto: Wim van Vossen

Zes jaar uitstel voor zout maken Volkerak-Zoommeer

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanwege verdeeldheid over het toekomstperspectief is het zout maken van het Volkerak-Zoommeer uitgesteld. Dat valt te lezen in een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. De tweede reden voor het uitstel is dat er eerst een alternatieve zoetwatervoorziening gerealiseerd moet worden.

Begin oktober trokken agrariërs, natuurclubs, watersporters en sportvissers in een 'brandbrief' aan de bel over de plannen om het zoetwaterbekken zout te maken. Ze schreven dat ze geen enkele meerwaarde verwachten voor de natuur en problemen voorzien met de zoetwatervoorziening voor agrariërs. Die noodkreet lijkt effect te hebben gehad, want het plan is uitgesteld.

Het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer heeft naar eigen zeggen een 'kleine overwinning' geboekt. Maar zegt ook: "Dit uitstel betekent helaas geen direct afstel van het voorliggende plan, maar het geeft hoop dat men onze stem heeft gehoord. De verdeeldheid over het toekomstperspectief blijft echter en het Gebiedsoverleg heeft aangetoond dat men onze stem niet wil horen. Dus gaan wij door. We zien nog altijd geen noodzaak voor ecologie, recreatie, landbouw of klimaatverandering om dit gemankeerde plan tot het zout maken Volkerak-Zoommeer over 6 jaar door te laten gaan."

Meer berichten