Logo eilandennieuws.nl
Wim Fleuren (rechts) tijdens de overhandiging van een cheque aan Inloophuis De Boei. Het bedrijf wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving. (Foto: Rody Vlietland)
Wim Fleuren (rechts) tijdens de overhandiging van een cheque aan Inloophuis De Boei. Het bedrijf wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving. (Foto: Rody Vlietland) (Foto: )

Familiebedrijf Fleuren bestaat honderd jaar

MIDDELHARNIS – Het is 23 jaar geleden dat mestverwerkingsbedrijf Fleuren zich aan de Oostplaatseweg op het industrieterrein van Middelharnis vestigde. Maar het familiebedrijf dat uit verschillende 'pijlers' bestaat, heeft een langere geschiedenis want dit jaar vierde men het eeuwfeest.

Door: Adri van der Laan

Wim Fleuren, directeur van de vestiging van het compostbedrijf in Middelharnis, geeft graag uitleg over de historie van het familiebedrijf. Uit deze geschiedenis blijkt dat Fleuren in de afgelopen honderd jaar een gestage groei heeft doorgemaakt. Honderd jaar geleden startte Antoon Fleuren in een pachtmolen een maalderij en meelhandel. De molen stond in Batenburg, een plaats in de buurt van Nijmegen. Antoon Fleuren en zijn zoons breidden de activiteiten uit en verschillende bedrijven werden overgenomen of opgestart. De belangrijkste activiteit werd de handel in ruwvoer, hooi en stro en mest. Meerdere bedrijven werden opgericht die allemaal ten dienste van elkaar staan. Tot aan de het eind van de negentiger jaren van de vorige eeuw waren alle bedrijven van Fleuren gevestigd in de regio Nijmegen. Hier kwam verandering in toen Wim Fleuren, behorend tot de derde generatie van het familiebedrijf, op zoek ging naar bouwgrond voor zijn composteringsbedrijf. "En zo kwamen we in Middelharnis terecht omdat daar in die tijd nog voldoende ruimte was om een bedrijf te beginnen". Hij herinnert zich dat er van bedrijvigheid op het industrieterrein Oostplaat nog nauwelijks sprake was omdat Fleuren één van de eerste bedrijven was die zich daar vestigde.

'Op maat'
Wim vertelt dat het bedrijf in Middelharnis aanvankelijk was opgestart als composteringsbedrijf voor een champignonkwekerij. Men verwerkte in die tijd vooral kuiken- en paardenmest tot compost. Later werd hiervan afscheid genomen en produceert het bedrijf nu 'compost of mest op maat'. Fleuren legt uit dat met het produceren op maat wordt bedoeld dat de compost geleverd wordt naar wens van de afnemers. De mest, voornamelijk afkomstig van varkens of kippen, wordt in Middelharnis gemengd, gecomposteerd en gedroogd. Deze droge mest wordt door het bedrijf met eigen vrachtauto's vervoerd naar de afnemers. "De compost dat hier wordt geproduceerd wordt voor 99% afgevoerd richting Noord-Frankrijk. Onze vrachtwagens rijden dus heen en weer tussen Frankrijk en Middelharnis". Als compost daar wordt afgeleverd, keren de vrachtauto's niet leeg terug maar nemen onder andere hooi, stro, graan enz. mee terug "dat is een mooi voorbeeld van circulaire economie", aldus de ondernemer.
Om hoogwaardige compost vrij van ziektekiemen te krijgen is het nodig om de aangevoerde mest minstens één uur een temperatuur van 70 graden Celsius te laten ondergaan. De 'proceslucht' die hierbij vrijkomt wordt afgevoerd door een ontgeurings-installatie en de schoorsteen die al jarenlang de 'skyline' van het industrieterrein Oostplaat bepaalt.

Bijdrage aan de samenleving
In de afgelopen jaren is de familie Fleuren gesetteld in Middelharnis en men wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Wim wijst naar de overkant van de Oostplaatseweg waar de velden van verschillende sportverenigingen zich bevinden. Het bedrijf sponsort verschillende van deze verenigingen voor een deel in geld "en regelmatig vraagt men of ze materiaal van ons mogen gebruiken en dat lukt meestal wel". Verder draagt Wim Inloophuis De Boei een warm hart toe. Zijn vrouw Marjanne is één van de coördinatoren van deze organisatie. Enkele weken mocht Wim en zijn vrouw een cheque uitreiken aan het inloophuis ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het bedrijf.

Meer berichten