Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Schoolstaking: "Investeringen zijn klein pleistertje op gapend gat"

Afgelopen woensdag vond de grote landelijke onderwijsstaking plaats. Meer dan 4000 scholen bleven deze dag gesloten. Ook op Goeree-Overflakkee bleef bij een groot aantal scholen de deuren dicht en de pleinen leeg. Dit gebeurde met name bij de scholen voor Openbaar en Katholiek basisonderwijs. De lessen op de scholen, die vallen onder de Stichting Kindwijs gingen wel gewoon door. Staken is in strijd met de grondslag van de stichting voor Protestants-Christelijke scholen. Leerkrachten mogen wel individueel meedoen aan de actie. Maar de stakingsdag viel precies gelijk met dankdag.

Tekst: Mirjam Terhoeve

Afgelopen woensdag vond de grote landelijke onderwijsstaking plaats. Meer dan 4000 scholen bleven deze dag gesloten. Ook op Goeree-Overflakkee bleef bij een groot aantal scholen de deuren dicht en de pleinen leeg. Dit gebeurde met name bij de scholen voor Openbaar en Katholiek basisonderwijs. De lessen op de scholen, die vallen onder de Stichting Kindwijs gingen wel gewoon door.

Vorige week maakte de regering bekend 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs. "Dat is slechts een heel klein pleistertje waarmee je een gapend gat tijdelijk probeert te dichten", menen de onderwijsbonden. Zij willen dat de Tweede Kamer met een goed investeringsplan komt voor het onderwijs voor de komende jaren. Vier op de tien scholen kampen met een structureel lerarentekort. Volgens de bonden is er een structurele investering van minimaal 4 miljard euro nodig om de problemen op te lossen. Afgelopen woensdag vond het debat hierover plaats in de Tweede Kamer.

"Ook wij willen, dat de kwaliteit gewaarborgd blijft", laat het bestuur van SOPOGO, waar de openbare basisscholen op ons eiland onder vallen, desgevraagd weten. "Wij vinden het belangrijk dat er structureel aandacht komt voor het primair onderwijs. Ondanks aanpassingen als gevolg van vorige acties is de aandacht voor het onderwijs bij de landelijke overheid nog steeds onvoldoende. Het dreigende lerarentekort is een grote zorg. Om de kwaliteit van ons onderwijs voor de toekomst te kunnen waarborgen, moet de waardering en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep beter. We willen in de toekomst ook kunnen garanderen dat er iedere dag een leraar voor de klas staat. Er is inmiddels al best veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Zo blijft de werkdruk onverminderd hoog. Wij hebben de actiebereidheid onder onze leerkrachten en onderwijsassistenten gepeild en op basis daarvan besloten om onze scholen deze dag te sluiten".

Solidair
Ook de katholieke basisscholen deden mee aan de actie. "Bij ons valt het allemaal nog wel mee en we kunnen gelukkig nog steeds aan leerkrachten komen, maar we zijn solidair met onze collega's," meldt directeur John Damen van de Nobelaer in Oude-Tonge. "Wat ons wel grote zorgen baart is het lerarentekort in de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs. We hebben er grote moeite mee, dat er steeds vaker onbevoegde mensen voor de klas staan. De eisen om toegelaten te worden op de PABO zijn naar beneden bijgesteld om meer mensen in te laten stromen en zij-instromers kunnen al vanaf dag 1 voor de klas. Dat moeten we echt niet willen. Door de school te sluiten, willen we graag een statement maken".

Op de Achtsprong in Achthuizen hetzelfde verhaal. "Gelukkig lukt het ook hier nog steeds om aan leerkrachten te komen en omdat de school niet zo groot is, kunnen we wat makkelijker groepen samenvoegen bij ziekte of uitval", zegt Loes Heintjes, leerkracht van groep 7/8. "Ook wij maken ons vooral grote zorgen om de kwaliteit. Een eenmalig bedrag van 460 miljoen is niet genoeg, er moet structureel iets gebeuren voor de lange termijn. Ouders en onbevoegde invallers voor de klas, gaat ten koste van de kwaliteit en wat is dan nog de waarde van een leerkracht met een vakdiploma van de PABO-opleiding? Ook de verhouding tussen salarissen in middelbaar- en basisonderwijs is nog steeds erg scheef. Er moet dus echt iets gebeuren om ons vak aantrekkelijker en minder zwaar te maken. Dat is de reden, dat onze school meedoet met de actie".

Kindwijs
De lessen op de Protestants-Christelijke scholen, die vallen onder de Stichting Kindwijs gingen woensdag wel gewoon door. "Staken is in strijd met de grondslag van onze Stichting", vertelt beleidsmedewerker Wim de Wit, "maar leerkrachten kunnen wel individueel meedoen met de actie. Of dat ook is gebeurd, weet ik niet precies. De stakingsdag viel bovendien gelijk met dankdag. De redenen voor de actie erkennen en herkennen wij zeker wel. Gelukkig kunnen ook wij de vacatures nog steeds invullen, maar we merken wel, dat kortdurende vervanging steeds lastiger wordt. Om onze zorgen te uiten hebben wij brieven gestuurd naar de minister. Hij heeft hier welwillend en begrijpend op gereageerd, maar stelde dat zijn mogelijkheden beperkt zijn. Desondanks hopen ook wij, dat er en oplossing komt voor de problemen, waarmee het onderwijs kampt".

Geen resultaat
Vooralsnog hebben de acties niet het gewenste resultaat. Uit het Kamerdebat van woensdag bleek, dat het, wat coalitiepartijen betreft, blijft bij de eenmalige extra investering in het onderwijs van 460 miljoen euro. Oppositiepartijen willen juist dat er structureel geld bijkomt, zodat het verschil tussen de lerarensalarissen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk kan worden getrokken. Uit het totaalpakket krijgt het basis- en primair onderwijs in totaal 300 miljoen euro extra om onder andere het lerarentekort te bestrijden. Ook de ruim 14 miljoen euro extra voor zij-instromers moet het tekort terugdringen. Over structureel meer geld doet de regering deze kabinetsperiode geen uitspraken; "dat is iets voor de onderhandelingen van een volgend kabinet".

Meer berichten