Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Frans Weller uit Nieuwe-Tonge vertrekt naar Colombia

NIEUWE-TONGE - Regelmatig heeft Eilanden-Nieuws geschreven over Frans Weller jr. uit Nieuwe-Tonge. Een aantal jaren geleden begon hij aan het realiseren van zijn ideaal: het helpen van jongeren die onder moeilijke omstandigheden leven in Afrika. Het liep allemaal anders dan hij zich had voorgesteld. Maar nu staat de 27-jarige Frans gereed voor een nieuwe uitdaging: werk onder jongeren in het Zuid-Amerikaanse Colombia.

Door Adri van der Laan

Als alles volgens plan verloopt, zal Frans vrijdag 1 november voor lange tijd vertrekken naar Colombia. Aan een periode van teleurstelling, maar ook voorbereiding op de nieuwe uitdaging, is dan een einde gekomen. Van kind af aan heeft Frans Weller jr. het idee gehad dat hij hulpverleningswerk in Afrika zou gaan doen. Een aantal jaren geleden kwam het moment dat hij dit idee kon realiseren. Hij vertrok naar Kenia, waar hij via een organisatie aan een project werkte waarin straatjongeren werden opgevangen en daarna klaar werden gestoomd om hun plaats in de maatschappij in te nemen. Een project dat op zijn lijf was geschreven en waaraan hij met veel plezier heeft gewerkt. Maar toen was daar de teleurstelling: als gevolg van een gewijzigde politiek werd zijn verblijfsvergunning niet verlengd en diende hij vrij spoedig Kenia te verlaten. Dit was een grote teleurstelling voor deze jonge Nieuwe-Tongenaar. Toch liet hij de moed niet zakken, want vanuit zijn geloof voelde - en voelt - hij zich geroepen om zich ten dienste van de naaste te stellen. Hij werkte een tijdje bij het Leger des Heils in Rotterdam, maar dit gaf niet de voldoening die hij wenste. Daarom ging hij op zoek naar een plaats waar hij zijn roeping gestalte kon geven. "Ik had mij altijd gericht op Afrika, maar tijdens het zoeken naar een plaats waar ik zou kunnen werken, kwam ik terecht in Zuid-Amerika. In Colombia blijkt een organisatie te werken die eigenlijk hetzelfde doet als die waarbij ik in Kenia werkte: jongeren opvangen en proberen hen een goede toekomst te geven".
Frans nam contact op met deze organisatie en hij werd uitgenodigd om 'langs te komen'. Hij verbleef drie weken in Bogota, de hoofdstad van Colombia, en werd enthousiast voor het werk. Dat het direct zo goed beviel, heeft Frans als leiding van God ervaren. In Colombia is Spaans de voertaal en daarom heeft Frans vijf weken bij een taalinstituut in Barcelona vertoefd om zich de basisbeginselen van de Spaanse taal eigen te maken.

Veel problemen
Colombia is een land met veel problemen. Rebellenbewegingen en misdaad hebben er voor gezorgd dat een groot deel van de bevolking van het land arm is. Het is Frans tijdens zijn bezoek opgevallen dat er onder de jongeren veel wezen zijn. Deze jongeren zijn veelal dakloos en het gevaar is groot dat zij verslaafd raken en in de criminaliteit terechtkomen. Onder deze groep jongeren zal het werkgebied van Frans zijn. Hij werkt bij de Amerikaanse organisatie South America Missions. Dit is een zendings- en hulpverleningsorganisatie die een aantal projecten heeft in Colombia en nauw samenwerkt met plaatselijke kerken. Er worden Community Centrums opgezet waar kinderen van heel jong tot 20 jaar terecht kunnen. Frans gaat binnen zo'n centrum werken.
De organisatie is ook actief in het noorden van het land, met de Wayuu bevolking. De oorspronkelijke bevolking van Zuid-Amerika/Colombia. Deze mensen leven erg arm, er is vaak geen water, stroom en onderwijs. De nood is hier hoog en de arbeiders zijn weinig, er is hier dus voldoende werk te verrichten. De organisatie ondersteunt hier verschillende projecten met betrekking tot deze problemen.

De bevolking van het Zuid-Amerikaanse land is heel gastvrij, zo heeft hij gemerkt. Hij zal zich waarschijnlijk daar heel vlug thuis gaan voelen, zo is zijn verwachting. Het zal wel even duren voordat hij gewend zal zijn aan de hoogte, want Bogota - waar hij gaat werken - ligt op 2.600 meter hoogte en dat viel tijdens zijn bezoek wel een beetje tegen. "Ik ben wel getraind in hardlopen, maar op die hoogte was ik toch snel moe. Het kost wel een paar maanden om dat gewend te worden".

Giften
Frans Weller moet van giften leven en daarom organiseert zijn thuisfrontcomité verschillende acties om geld in te zamelen. Ook kan hij ondersteund worden via donaties. Wie meer wil weten en mee wil leven, kan alle informatie vinden op de site: www.hadassaimani.com. Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën? Stuurt u dan een email naar tfc@hadassaimani.com.

Meer berichten