Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Permanente inzet Sus-team op zaterdagavonden in Ouddorp: Beveiligers sussen en corrigeren uitgaanspubliek

Burgemeester en wethouders hebben na een evaluatie van de pilot Sus-team in Ouddorp besloten tot het inzetten van permanent toezicht van het team op de zaterdagavonden van 23.30 - 04.30 uur. Een Sus-team bestaat uit particuliere beveiligers die het uitgaanspubliek waar nodig aanspreken op hun gedrag om zo uitgaansoverlast en geweld vroegtijdig aan te pakken.

Tekst: Jaap Ruizeveld

De beveiligers sussen, corrigeren en wijzen op (gedrag)regels. Zo voorkomt een Sus-team dat situaties tijdens het uitgaan uit de hand kunnen lopen. Een Sus-team heeft geen bevoegdheden. Als het advies van de beveiliger genegeerd wordt of er een misdrijf plaatsvindt, wordt er melding gemaakt bij de politie. Particuliere beveiligers worden ingezet op stapavonden en dat kan ook bij evenementen. Het doel van een Sus-team is om een veilige uitgaansomgeving te creëren en de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek, van horecaondernemers en hun personeel en omwonenden te verbeteren. Bij SUS-teams in ons land zijn de gemeente, horeca, particuliere beveiliging en de politie betrokken.

Positief                                                                                                                                         

Gevraagd naar een toelichtende reactie op het genomen besluit stelt het college dat uit de pilot blijkt dat de inzet van het SUS-team heeft geleid tot een vermindering van de overlast in het centrum van Ouddorp. Dit is onderzocht door te praten met omwonenden. Koninklijke Horeca Nederland heeft de horecaondernemers in het centrum van Ouddorp benaderd met de vraag hoe de ondernemers de inzet van het SUS-team hebben ervaren. Unaniem was men positief.

Uitgaanscentrum                                                                                                                                

De overlast in het centrum van Ouddorp wordt veroorzaakt door jongeren op parkeerterreinen in het centrum, door jongeren die vertrekken bij de Dorpstienden, bij de horeca aan de Achterweg en Stationsweg en later op de avond door jongeren die De Kreek verlaten. Er is niet alleen sprake van inzet van een SUS-team, er is een pakket aan maatregelen. Met als doel ervoor zorgen dat de jeugd een plek heeft om veilig uit te gaan, en de omwonenden en ondernemers daarvan geen hinder ondervinden. Het toezicht van het SUS-team geldt vooralsnog op het eiland alleen in het uitgaanscentrum in de kern Ouddorp. Zowel de discotheek, als horecagelegenheden aan Achterweg en Stationsweg hebben grote aantrekkingskracht op de jeugd.

Meer berichten