Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Twee dagen in het taalklasje, drie dagen in de eigen groep

Het taalklasje, wat vorig jaar is opgezet door CBS De Bron en SMDB De Regenboog, blijkt een enorm succes. Leerlingen die rechtstreeks uit Afrika kwamen en de Nederlandse taal niet kenden, kregen twee dagen per week apart les in taal en op de overige dagen gingen ze naar hun eigen reguliere groep. Een uniek en geslaagd initiatief, want de kinderen spreken inmiddels al een aardig woordje Nederlands. Bovendien wordt de groepsleerkracht behoorlijk ontlast. Redenen genoeg voor de school om hiermee door te gaan en ook kinderen van andere scholen uit te nodigen om aan te sluiten.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Ivan wil voetballer worden en Areech dokter. De kleine Nayhier droomt ervan om een prinses te zijn, terwijl Michaelle het vak van tandarts wel ziet zitten. Abel, tot slot, ziet zichzelf wel als timmerman. De kinderen weten heel goed wat ze willen. Maar wat het ook mag worden; voor al hun toekomstdromen hier in Nederland is het belangrijk dat ze de taal goed onder de knie krijgen. En dat leren ze in het taalklasje. Juf Annette Eikelboom ging vorig jaar de uitdaging aan en met succes. In een jaar tijd kunnen de kinderen al aardig Nederlands spreken en verstaan. Schrijven vinden ze wel wat lastiger, geven ze aan. Dit jaar heeft Juf Mariëlle Blijleve de klas onder haar hoede genomen. Ook zij is erg trots op de resultaten van de kinderen. "We hebben hiervoor een speciale lesmethode aangeschaft", zegt ze. "Hotel Hello, en die werkt heel goed. Maar het komt vooral ook door het enthousiasme van de kinderen zelf. Ze vinden het leuk om hier te zijn. Omdat ze daarnaast ook drie dagen in hun eigen groep meedoen, bouwen ze toch de nodige contacten op. Iets wat niet zou lukken als ze een hele week apart les zouden krijgen. Het is juist de combinatie die het hem doet".

Intensieve ondersteuning
Adriaan Tieleman is directeur van zowel De Bron als De Regenboog. Hij onderschrijft de woorden van de juf. "Vorig jaar kwamen we voor een flinke uitdaging te staan, toen er een aantal leerlingen rechtstreeks uit Afrika bij ons op school kwam. Kinderen die soms amper op school hadden gezeten en net als hun ouders analfabeet waren. We hebben het even aangekeken en zagen dat het bij de allerjongsten wel aardig ging, maar in groep 6 bijvoorbeeld wordt het een ander verhaal. Echter, de kinderen een hele schoolweek apart zetten in een groepje werkt ook niet, dan kunnen ze niet integreren. Daarom hebben wij dit compromis bedacht. Twee dagen in het taalklasje en de overige drie in de eigen groep. In het taalklasje krijgen ze, zoals gezegd, les in de Nederlandse taal, maar daarnaast leren ze ook van alles over de Nederlandse cultuur en gewoontes. Het voordeel van deze twee dagen is, dat ze intensief ondersteund kunnen worden. Hiervoor is geen tijd in de reguliere klas. Dat zou een enorme druk geven op de groepsleerkracht en het zou ten koste gaan van de andere leerlingen. Per kind kunnen we nu beoordelen of het al toe is aan een volledige week in de eigen groep of toch nog even bij het taalklasje moet blijven. Ieder kind ontwikkelt immers op zijn of haar eigen tempo. Zeker ook, omdat deze kinderen bovendien een behoorlijke bagage met zich meedragen. Ze hebben veel gezien en meegemaakt. Persoonlijke aandacht is dus erg belangrijk. Al met al heeft de taalklas een enorme meerwaarde voor zowel de kinderen als voor de school".

Andere scholen
Tieleman geeft verder uitleg over de financiering van zijn project: "De overheid stelt hiervoor geld beschikbaar, omdat taal in het eerste jaar het allerbelangrijkste is als men naar Nederland komt. Verder hebben we extra gelden gekregen voor het verminderen van de werkdruk en passend onderwijs. Hiervoor hebben we onderwijsassistenten in kunnen zetten. Dat is een goede ontwikkeling. De gemeente denkt goed mee en zou dit graag eilandbreed willen opstarten. Daarom is het nu ook mogelijk voor alle andere scholen op het eiland om hun leerlingen mee te laten doen in het taalklasje. Om zo'n klasje te starten zijn er minimaal vier leerlingen nodig. Dus is het handig om de krachten te bundelen. Daar heeft iedereen baat bij. De kinderen kunnen overigens op ieder moment inschuiven in de taalklas".

Nederlandse school is leuk
Op de vraag of de kinderen het zelf ook zo leuk vinden op school, is het antwoord unaniem en volmondig 'ja'. "Nederlands is best moeilijk, maar het is hier veel leuker dan in Oeganda", vertelt Ivan. "Hier mag je fouten maken. In Afrika mocht dat niet. Dan kreeg je straf. Dat is hier niet. De juf hier zegt juist dat je van fouten kunt leren". De andere kinderen hebben ongeveer dezelfde ervaringen. Areech vertelt dat ze op school een uniform moesten dragen en je haar werd afgeknipt. "Bovendien moest je daar met zijn allen eten. Dat was allemaal erg duur en mijn moeder kon dat niet betalen, dus moest ik stoppen. Hier kan ik wel naar school en mijn eigen kleding dragen en mijn haar doen zoals ik wil". Ook Abel vind het erg leuk op school. "Ik heb vrienden in de taalklas, maar ook heel veel in mijn eigen groep", zegt hij. Tot slot willen ze graag met zijn allen op de foto. "Dan worden we vast allemaal herkend op straat," denken Michaelle en Nayhier. Wie weet.

Scholen die belangstelling hebben voor de taalklas of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Adriaan Tieleman via bovengenoemde scholen.

Meer berichten