Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Voetbalclub DBGC krijgt ruim 40 mille voor noodvoorzieningen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voetbalvereniging DBGC (Oude-Tonge) krijgt (ten behoeve van een fatsoenlijke overbruggingsfase) een éénmalige financiële bijdrage van 41.200 euro om een tijdelijke noodvoorziening aan te brengen op het sportcomplex en gelijk enige voorbereidingskosten te kunnen maken voor de realisatie van een vaste nieuwe accommodatie. Om de noodvoorziening snel te kunnen realiseren, zal de gemeente zich inzetten bij het met spoed toetsen en verlenen van de vereiste omgevingsvergunning.

Tekst: Jaap Ruizeveld

De gemeenteraad heeft in de beraadslagingen rond de Kadernota 2020 een krachtig signaal afgegeven dat concrete aanpak van de problemen bij DBGC noodzakelijk is. Voorafgaand hieraan speelt al een zeer lange tijd het ontbreken van een concreet volledig ingevuld dossier voor aanpak van alle voetbalaccommodaties in de gemeente. Oorspronkelijk gestart met onderzoek naar haalbaarheid en mogelijke introductie van kunstgrasvelden.

Schouw
Tijdens een schouw eind 2018, in het kader van een gewenst harmonisatietraject, bleek dat de accommodatie van DBGC in Oude-Tonge de grootste behoefte heeft aan een forse kwaliteitsimpuls. Investeringen in zowel velden als kleedaccommodatie zijn dringend noodzakelijk. De accommodatie van genoemde club is er veruit het minst aan toe, vergeleken met de overige voetbalaccommodaties op het eiland. DBGC bepleitte enkele keren in raadsvergaderingen de noodzaak voor aanpak. Politici bezochten de accommodatie en de club kreeg vervolgens support van de fracties. De situatie is dermate slecht dat het niet langer mogelijk is om o.a. een deel van de verouderde kleedaccommodatie nog dit seizoen 2019-2020 te kunnen blijven gebruiken. Hoewel een motie bij de Kadernota-debatten, waarin gepleit werd een krediet voor de realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie voor DBGC naar voren te halen, toen geen meerderheid kreeg werd wel aan het college gevraagd ruimte te scheppen voor het treffen van een noodvoorziening. Daarvoor wordt nu 41.200 euro beschikbaar gesteld.

Meer berichten