Logo eilandennieuws.nl
Bestuur EHBO-vereniging Ouddorp.
Bestuur EHBO-vereniging Ouddorp. (Foto: )

75-jarig jubileum EHBO-vereniging Ouddorp

OUDDORP – Niet alles uit het laatste WO 2 -oorlogsjaar 1944 kan worden getraceerd, maar uit notulenboeken staat vast dat toen de EHBO-vereniging Ouddorp van start is gegaan. Dat betekent dat dit jaar (2019) het vijfenzeventigjarig jubileum kan worden herdacht en gevierd. Vrijdag 6 september wordt in het Verenigingsgebouw Eben-Haëzer aan de Preekhillaan in Ouddorp, tussen 20.00 en 22.00 uur, door bestuur, leden en allen die de EHBO-vereniging een warm hart toe dragen, bij deze mijlpaal feestelijk stil gestaan.

Door Jaap Ruizeveld

Het dagelijks bestuur van de Ouddorpse EHBO-vereniging bestaat uit voorzitter Peter Bolkenbaas, secretaris Dirk Pikaart en penningmeester Ina Meijer-van Poortvliet. Bestuursleden zijn Lieneke Gerritsen-Nuij, Lenie Roon-Tanis, Hester Grinwis-Grinwis en Corina v.d.Bok. Voorzitter Peter Bolkenbaas kan in enkele zinnen de "drive" van EHBO-ers aangeven: Directe hulp kunnen verlenen aan een persoon of personen in ernstige situaties. Als dat gebeurt in de eerste minuten, bij een hartstilstand, na een ongeluk of ander voorval met letsel / verwondingen, kan dat levensreddend zijn. Daarvoor zijn vaardigheden nodig die in opleidingen zijn verkregen. Als je langs de kant staat, iemand ziet lijden en zelf niets weet te doen, dan is dat toch verschrikkelijk?.

Cursusaanbod
De EHBO-vereniging Ouddorp, vallend onder de landelijke EHBO paraplu, biedt die mogelijkheden door het volgen van cursussen die uiteindelijk uitmonden in diploma's / certificaten. Secretaris Dirk Pikaart onderschrijft de woorden van de voorzitter. Destijds was hij een keer op een locatie waar een verkeersongeluk was gebeurd. Op dat moment nog niet wetend op welke wijze hij verantwoord hulp kon bieden. Voor hem was dat voorval directe aanleiding zich als cursist bij de EHBO-vereniging aan te melden.

Blijven oefenen
In de periode half september tot medio maart komen de EHBO-ers elke veertien dagen bijeen om herhalings- en andere lessen te volgen. Het trainen, het blijven oefenen is nodig. Dat gebeurt afwisselend in de locaties Zalencentrum Dorpstienden en Verenigingsgebouw Eben Haëzer in Ouddorp. Instructeur Hester Grinwis-Grinwis is de spil in het web. Zij begeleidt de cursisten op weg naar het moment dat - aan het eind van de opleiding - bij het Oranje Kruis de diploma aanvraag wordt gedaan. Dat is een uiterst serieus moment. Daar heeft de EHBO-vereniging dan overigens zelf geen invloed meer op. De beoordeling vindt plaats door een arts en een onafhankelijke kaderinstructeur.

Inzet
Binnen de zestig leden tellende EHBO-vereniging weet instructeur en coördinator Hester Grinwis-Grinwis zich op onderdelen in de uitvoering gesteund door vaardige medewerkers. Dat is nodig alleen al gelet op het steeds bredere spectrum van opleidingen en diepgang in aspecten die in de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd. Denk aan het fenomeen Reanimatie of aan het hanteren van bijvoorbeeld een AED (defibrillator) maar ook bij andere specialisaties. Kees Flikweert, Mientje Moerkerk-Breen, Karin Groenendijk-v.d. Klooster, Lieneke Gerritsen-Nuij, Elly Groenendijk-Meijer, Mieneke Grinwis-Grinwis en Karin Groenendijk-de Ronde, zij allen zijn paraat voor inzet op onderdelen.

Scala activiteiten
Instructeur Hester die zelf maandelijks overleg voert met collega kaderinstructeurs over actuele ontwikkelingen, schetst het brede werkveld. EHBO-lessen voor baby's en kinderen. Voor volwassenen, voor gastouders in de kinderopvang en oppasmoeders. Ook zijn er lessen op school voor leerlingen in groep 8 van PC. Beatrixschool in Ouddorp en mogelijk ook weer voor PC.Eben Haëzer op het Havenhoofd Goedereede. Assistentie bij talrijke evenementen en activiteiten. Van de Omloop tot aan het Springfeestje en de Strandloop en bij de Visionbeurs. De aanvragen zijn talrijk en worden waar mogelijk ingevuld. Dat alles op vrijwillige basis, want subsidies zijn er niet. Commercieel wordt op verzoek geholpen bij het op peil houden van de verbandkoffer bij bedrijven.

Veel veranderd
Ja, er is veel veranderd in de afgelopen 75 jaar. Destijds waren huisarts Jan Ruizeveld, samen met Dimmen Spee en Jan van Dam de voortrekkers bij de start. Zij gaven talrijke jaren deskundige leiding aan de Ouddorpse EHBO-vereniging. Rode Kruis en EHBO kenden in die tijd ook nog één bestuur. De EHBO (toen meer dan 100 leden) was doorlopend actief op allerlei terrein. Zo was er zelfs vele jaren een ambulance gestationeerd bij transportbedrijf Van Poortvliet aan de Broekweg in Ouddorp. Er was intensieve inzet bij de Watersnoodramp (1953), bij ongelukken, bij festiviteiten. Men nam deel aan diverse wedstrijden. Noem maar op. De positie van de vereniging in de samenleving (het dorpsleven) en dat geldt ook voor andere verenigingen was overigens duidelijk anders in de vorige eeuw. Neem als voorbeeld de wekelijkse EHBO-oefenavond op vrijdag. Wanneer er op buitenlocaties werd geoefend, zoals op De Kleistee, dan waren tientallen jongeren erbij. Zij wilden graag Lotus zijn (slachtoffer uitbeelden) want de beloning daarvoor was dan vaak een heerlijk ijsje. Daar kwam je vroeger voor. Dat was toen. Een slotvraag aan voorzitter Bolkenbaas: Wat is het mooiste geschenk nu voor jullie EHBO-vereniging ?. "Dat wij vrijdag ons 75- jarig jubileum mogen vieren", zegt hij spontaan.

Meer berichten