Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Nieuwe coalitie voor Provincie Zuid-Holland: 'Elke dag beter'

Door Erwin Guijt
Foto: Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland krijgt een coalitie van VVD, CU-SGP, Groenlinks, PvdA en het CDA. De speerpunten voor de komende periode zijn optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor de nieuwe plannen wil de coalitie 160 miljoen euro uitrekken.

Vijf maanden na de verkiezingen maken de vijf partijen bekend de komende jaren samen te gaan werken onder het motto 'Elke dag beter.' In eerste instantie werd een poging gedaan om met Forum voor Democratie een college te vormen, maar dat mislukte. Mede hierdoor is Zuid-Holland de laatste provincie die een nieuw bestuur heeft. De VVD noemt het teleurstellend dat het niet gelukt is om met Forum te besturen. "Wij wilden graag, maar andere partijen wilden niet aansluiten.'' De nieuwe coalitie heeft nu een minimale meerderheid: 28 van de 55 zetels.

Enthousiast

De betrokken partijen zijn positief. "De VVD is trots op het ambitieuze coalitieprogramma dat de partij heeft kunnen sluiten (…). Nu is het de hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken.'' In het nieuwe bestuur levert de VVD twee gedeputeerden, de overige partijen krijgen er één. Ook het CDA is "verheugd'' met de uitkomst. "Wij zijn als CDA blij dat veel van onze speerpunten terugkomen in het coalitieakkoord," aldus CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra. "Denk aan het inzetten op betaalbare energie voor iedereen, extra geld voor het versnellen van de woningbouw, cultureel erfgoed, maar tegelijkertijd ook aan het stimuleren van de economie."

GroenLinks is eveneens enthousiast over het gesloten akkoord. "Alle partijen waren het er wel over eens dat wij werk moesten maken van de punten waar GroenLinks al heel lang op hamert. Punten als de klimaatcrisis en de woningnood, maar ook de achteruitgang van de natuur en de omschakeling naar een duurzame economie op basis van hergebruikte materialen." Ook de CU-SGP-fractie is "dankbaar dat er een mooi akkoord ligt, waarin onze fractie verantwoordelijkheid mag dragen.'' Tot slot is ook de PvdA positief: "Dit hoofdlijnenakkoord maakt de Statenleden trots.''

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt woensdag 4 september geïnstalleerd.

Meer berichten