Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Wetenschapsdag CSG Prins Maurits in teken van mens en landschap

Na de opening en introductie verzorgd door een aantal leerlingen, volgde er een lezing door prof. dr. ir. H. Jochemsen. Hij gaf een christelijk-ethische benadering van maatschappelijke kwesties, toegespitst op landbouw. "De mens kreeg de opdracht tot verzorging en ontplooiing van de aarde", vertelde hij. "Het rentmeesterschap. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor bouwen en ontplooien. Ook de techniek is een vrucht van die opdracht en tevens een instrument daarvoor. De mens heeft echter de neiging tot grensoverschrijdend gebruik van de techniek. Daarom is normering van de techniek nodig. Neem bijvoorbeeld de auto. Als iedereen met de auto blijft rijden, is dat een enorme belasting voor onze grondstoffen, waardoor wij geen goede rentmeesters meer zijn. Techniek is een mooi middel om ons leven makkelijker te maken en zeker ook nodig in de zorg voor elkaar, maar er moeten grenzen gesteld worden aan het gebruik. Niet de maakbaarheid, maar de menselijkheid moet voorop staan".

Ruimtegebruik

Na deze lezing konden de leerlingen workshops volgen bij de deskundigen, die ieder het thema vanuit hun eigen visie toelichtten. Zo was er een workshop bij drs. ir. Frank van Oorschot met het onderwerp: 'Ruimtegebruik: wat zien we om ons heen?' Van Oorschot is boer in Achthuizen, voorzitter van LTO noord-Goeree-Overflakkee, lid algemeen bestuur waterschap Hollandse Delta en commissaris bij Nedato in Oud-Beijerland. Hij vertelde over de toename van milieueisen, waarmee de landbouwers te maken krijgen en over de vele dilemma's, die er zijn. Minder landbouwgrond, minder veeteelt, het kierbesluit en de aanvoer van voldoende zoet water, meer discussies met de burgers over het landbouwverkeer, natuur versus landbouw en het toerisme. Genoeg stof tot nadenken dus.

Workshops

Andere workshops die er waren, werden verzorgd door Chiel Jacobusse van het Zeeuws Landschap. Hij gaf een ecologische benadering op het thema. Robert Koster van de Coöperatie Deltawind gaf een toelichting op de energietransitie. Patrick Polie Msc (DestinatieX) vertelde over de complexiteit van landschap versus toerisme. Prof. dr. ir. Han Wiskerke (WUR) tot slot had het over het voedsellandschap en de relatie tussen ons dagelijks voedsel en de kwaliteit van het landschap.

Na de workshops konden de leerlingen in discussie met de sprekers. Hier sloot ook Annemieke Biemond van het gelijknamige landbouwbedrijf bij aan. De leerlingen bestookten de deskundigen met tal van vragen. De uiteindelijke conclusie was, dat samenwerking en samenspraak met alle partijen altijd nodig zal zijn en blijven. Dat is ook een van de taken van het rentmeesterschap: Door samen te werken, kan men veel bereiken. Iedereen heeft elkaar immers nodig.

Actueel thema

Na al deze woorden werden de leerlingen nog even getest door middel van een digitale quiz. Hierin kwamen tal van vragen voor over de onderwerpen die die dag waren behandeld. De middag werd afgesloten met een gebed.

Op de vraag hoe de leerlingen de dag hadden beleefd, waren ze heel eensgezind. "Interessant en leerzaam", vertelden ze. "En bovendien een leuke afwisseling na een zware toetsweek. Het thema was heel actueel en sprak ons enorm aan. We hebben op een andere manier naar bepaalde zaken leren kijken. De onderwerpen waren leuk en de gastsprekers waren bovendien erg lokaal betrokken. Ze snapten precies wat we wilden weten. Ze drongen ons ook geen mening op, maar gaven slechts opties aan om over na te denken. Vooral ook de lezing van professor Jochemsen was heel interessant, over het grenzen stellen aan de techniek. Kortom, een leuke en leerzame dag".

Met dank aan de medewerking van de leerlingen.

Meer berichten