Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Ontwikkelaar Brouwerseiland wil gewoon door met plannen

SCHOUWEN–DUIVELAND - Een politiek debat over de voors en tegens van Brouwerseiland is een gepasseerd station. Dat was de motie van mei dit jaar in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland dus ook. Dat schrijven de initiatiefnemers in een brief aan de kopers van de huizen, die op eilandjes in de Grevelingen moeten verrijzen. Brouwerseiland BV wil dus gewoon door en rekent erop dat de gemeente haar steun onverminderd handhaaft.

De Raad van State heeft volgens de ondernemer de meeste bezwaren tegen de plannen opzij geschoven. In de kern zijn er nog drie die aandacht nodig hebben. Het windonderzoek, de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het surfstrand én een studie naar de gevolgen voor niet-broedvogels en zeehonden. Brouwerseiland BV ziet daar geen onoverkomelijk probleem.

Geen wezenlijke wijzigingen

Burgemeester en wethouders hebben volgens de BV ook al laten weten, dat ze ervan uit gaan dat in het herstelplan van het project Brouwerseiland geen wezenlijke wijzigingen worden aangebracht. De BV: ,,Mede gelet op het voorgaande menen wij dat er geen sprake zal zijn van een wezenlijk ander plan indien de op dit moment gewenste herstelpunten worden doorgevoerd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het zelfs louter om ondergeschikte wijzigingen." Dat is cruciaal, want de gemeente stemde eerder weliswaar in meerderheid in met de plannen, in mei van dit jaar maakte de raad een terugtrekkende beweging met een motie waarin werd aangegeven dat de politiek van standpunt is veranderd en niet meer staat te popelen. Maar dat is voor de BV dus een 'gepasseerd station'. ,,Wij hebben op grond van de gemaakte afspraken zeer grote investeringen gedaan om het initiatief dat voorziet in een behoefte, verder te brengen."

Alle kopers wachten

Brouwerseiland BV wil de kopers van de woningen met deze brief gerust stellen. Eerder al liet makelaar Peter Kodde in deze krant weten dat "alle kopers bereid zijn te wachten''. De BV verwacht in september weer met nieuwe ontwikkelingen naar buiten te kunnen komen. Burgemeester en wethouders hebben de bal dus bij de BV gelegd. Die moet onderzoek gaan doen om de gebreken, die de Raad van State heeft geconstateerd te herstellen. Zo'n herstelbesluit moet dan ook weer naar burgemeester en wethouders en de raad zal hernieuwd het bestemmingsplan moeten wijzigen. De raad heeft met de motie al laten weten er geen trek in te hebben.

B en W houden een slag om de arm. Ze gaan ervan uit dat er geen wijzigingen in de plannen komen. "Mocht dat wel het geval zijn dan ontstaat een nieuwe situatie en zal er geheel nieuw traject gestart moeten worden (….) Over de vraag of ons college daartoe bereid is, zal uiteraard (nog) besluitvorming moeten plaatsvinden." Cruciaal is dus of Brouwerseiland BV het plan ongewijzigd kan laten met de kritiek van de Raad van State.

Artikel met toestemming overgenomen van Wereldregio.

Meer berichten