Logo eilandennieuws.nl
Foto:

CSG Prins Maurits is geselecteerd om Technasium te worden

MIDDELHARNIS - CSG Prins Maurits in Middelharnis is onlangs gestart met het introductieprogramma om het predicaat Technasium te verwerven. Samen met vijf andere middelbare scholen is CSG Prins Maurits verwelkomd als kandidaat-technasium door Stichting Technasium. Als het introductieprogramma succesvol wordt afgerond, dan kunnen in schooljaar 2020-2021 de eerste leerlingen op CSG Prins Maurits kiezen voor Technasium. Het Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo, waarbij leerlingen in teams werken aan actuele, bètatechnische projecten van echte opdrachtgevers.

CSG Prins Maurits doorloopt in schooljaar 2019-2020 samen met de andere kandidaat-technasia het introductieprogramma Technasium. Dit programma is er op gericht om het Technasium binnen de school op te zetten en vorm te geven. Als de school het traject succesvol afrondt en voldoet aan de kwaliteitseisen, dan verkrijgt CSG Prins Maurits het predicaat Technasium van Stichting Technasium. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 kunnen leerlingen in de brugklas vervolgens kiezen voor het Technasium op CSG Prins Maurits.

Blij

Johan Hoff, conrector onderwijs van CSG Prins Maurits, ziet de toegevoegde waarde van het Technasium voor de leerlingen: "We zijn blij dat we zijn geselecteerd als kandidaat-technasium. Het technasiumonderwijs sluit heel goed aan bij ons onderwijskundig concept en de expertise binnen onze school met vakken als Verrijkingsvak, projectonderwijs en Natuur, Leven en Technologie". Binnen het leergebied onderzoeken en ontwerpen gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. "Wij zijn ervan overtuigd dat je het meest leert in een aantrekkelijke leeromgeving," stelt Johan Hoff. "Daarom doen we er alles aan om het onderwijs zo boeiend mogelijk te maken. We dagen leerlingen uit te excelleren – in het dagelijks onderwijs, maar ook met uitdagende projecten, stages, realistische profielwerkstukken, excursies en uitwisselingen. Daarbij verbinden we ons onderwijsprogramma nadrukkelijk met de echte wereld. De ontwikkeling waarbij we met ons onderwijs steeds meer naar buiten zijn gegaan en de buitenwereld naar binnen halen, heeft de afgelopen tien jaar plaatsgevonden, waarbij we nu spreken over onderwijs in een realistische context op ieder niveau. Je komt onze leerlingen overal tegen bij één van onze ruim 300 partners binnen bedrijven, instellingen en organisaties, zowel op Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland als de regio daaromheen. Het predicaat Vecon Bussiness School heeft de school al enkele jaren. We weten van onze partners de behoefte aan innovaties binnen zorg, energie en techniek. Met het Technasium willen we met havo- en vwo-leerlingen bijdragen aan onze omgeving. Met plezier kijken we uit naar het verkrijgen van het predicaat Technasium, zodat we onze leerlingen met actueel, bètatechnisch projectonderwijs een nog betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt kunnen bieden".

Landelijk technasiumnetwerk

In totaal zijn zes scholen gestart met het introductieprogramma Technasium. Dat zijn De Breul (Zeist), CSG Prins Maurits (Middelharnis), Huizermaat (Huizen), Ir. Lely Lyceum (Amsterdam), Purmerendse ScholenGroep (Purmerend) en Veurs Lyceum (Leidschendam). De kandidaat-technasiumscholen zijn uitgekozen door de bestaande technasiumscholen en Stichting Technasium, omdat ze een heldere visie op bètatechnisch onderwijs hebben. Ze hebben laten zien over de potentie en ambitie te beschikken om een volwaardig Technasium te worden. Na verwerving van het predicaat zijn de nieuwe technasiumscholen een waardevolle toevoeging voor het landelijke technasiumnetwerk.
Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is verheugd met CSG Prins Maurits als kandidaat-technasium: "CSG Prins Maurits wil graag Technasium worden en ik heb er het volste vertrouwen in dat ze het introductieprogramma met succes doorlopen. Leerlingen kunnen dan vanaf volgend jaar kiezen voor Technasium."

Bètatechnisch onderwijs

Het Technasium staat voor actueel, bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Voor leerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken aan actuele, levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennismaken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die ze nodig hebben, zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken.
Docenten Onderzoek & Ontwerpen worden speciaal opgeleid om dit examenvak te geven. Ze hanteren een activerende didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. leder Technasium beschikt over een multifunctionele werkplaats. Er wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met bedrijfsleven en hoger onderwijs. Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasiumonderwijs, leidt docenten op, begeleidt de regionale technasiumnetwerken en bewaakt de kwaliteit.

Meer berichten