Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Interview: Directeur Adri Trommel van de Bosseschool met pensioen

MIDDELHARNIS - Na zesenveertig jaar zit zijn onderwijsbaan erop. Adri Trommel sluit deze week de deur van de Bosseschool achter zich. Hij gaat van zijn vrije tijd genieten. Hoe? Dat is voor hem nog een vraag. Zeker is hij er in ieder geval over dat hij "een bevoorrecht mens is, die dit werk heeft mogen doen".

Tekst en foto: Adri van der Laan

Als we op bezoek gaan bij Adri Trommel in de Bosseschool, maakt vooral de grootte van het gebouw indruk. Het is dan ook de grootste basisschool van het eiland, met 18 lokalen en ongeveer 470 leerlingen en het team wordt gevormd door 45 mensen.
Zesenveertig jaar geleden kwam de uit Stad aan 't Haringvliet afkomstige Adri van de kweekschool. Korte tijd werkte hij in Dirksland en vervolgens, na zijn diensttijd in 1975, begon hij in Helwijk, een klein plaatsje dicht bij het Brabantse Willemstad. In 1981 kwam hij terecht op de Bosseschool. Een bescheiden schooltje, dat toen nog gevestigd was op de plaats waar nu Het Kompas is, achter 'De Sjem'. Geruime tijd was hij naast zijn werk op de school in Middelharnis ook directeur van CNS Zomerland in Stellendam.

In de afgelopen jaren heeft de Bosseschool, die dit jaar 140 jaar bestaat, een forse groei doorgemaakt. Op de vorige locatie was te weinig ruimte om uit te breiden. 18 jaar geleden verhuisde de school naar de huidige locatie aan de Koningin Julianaweg. Adri Trommel zat samen met anderen in het team dat de nieuwbouw van de school voorbereidde en begeleidde. Hij is heel trots op deze school, die hij tot een van de mooiste gebouwen op het eiland rekent. Het beroemde architectenbureau Alberts en Van Huut ontwierp het gebouw en zorgde tien jaar later ook voor de uitbreiding van de school, want het leerlingenaantal bleef maar doorgroeien. En volgens de scheidend directeur is er nog steeds sprake van toename van het aantal leerlingen. Bestuurlijk is de school gefuseerd met de protestants christelijke scholengroep Kindwijs. Samen met de Christelijke Nationale School Zomerland maakt de school ook deel uit van de Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee.
"Bij ingrijpende veranderingen, zoals een verhuizing en verbouwingen, is het van groot belang dat je een team van goede mensen om je heen hebt. En dat is hier zeker het geval geweest". En volgens Adri geldt dit voor heel het reilen van de Bosseschool, want hij is tijdens ons gesprek vol lof over 'zijn' team.

Veranderingen

Als je zesenveertig jaar in het onderwijs werkzaam bent geweest, heb je natuurlijk veel meegemaakt. Er is wel het een en ander veranderd. "In het begin moest je alles zelf doen. Zo had je geen ib'er (interne begeleider) en je moest zelf proberen om op een goede manier om te gaan met leerlingen die niet zo goed mee konden". Natuurlijk waren er in die tijd geen computers. "Tegenwoordig hebben de leerlingen de wereld in hun zak", door smartphones en computers krijgen de kinderen veel informatie binnen. Een ontwikkeling waar hij zeker niet negatief tegenover staat. Wel stelt hij dat het een taak is van de mensen in het onderwijs is om met de ouders de kinderen te leren hier op een goede manier mee om te gaan.

Waar het aan ligt dat de Bosseschool de grootste school van het eiland is, kan Adri Trommel niet zeggen. Natuurlijk speelt de kwaliteit van het onderwijs een grote rol en de positieve manier waarop ouders over de school praten. Hij wijst een aantal punten aan waar de school grote aandacht aan besteedt. "Je gaat allereerst voor een gelukkig kind. Het kind staat centraal. Daarnaast is het heel belangrijk dat je open bent naar de ouders toe. Goede contacten met de ouders zijn daarom een vereiste. En we hebben veel deskundigheid in huis in ons goed samenwerkende en stabiele team".

De Bosseschool is een christelijke school, maar niet alle ouders hebben een christelijke achtergrond. Dit leidt volgens Trommel nooit tot problemen. Want hoewel de school iedereen in zijn waarde laat, is er wel iedere dag een Bijbelverhaal en wordt er gebeden. "De ouders weten dat als ze de kinderen naar onze school sturen, accepteren dat en zien ook het meegeven aan hun kinderen van de christelijke normen en waarden als positief". Op de Bosseschool brengt men het 'christelijk zijn' ook in de praktijk door verantwoord met de schepping en de samenleving om te gaan. Adri Trommel wijst in dit verband op de kanjertraining en het deelnemen aan Ecoschools, in het kader hiervan zijn o.a. duurzame maatregelen aan het gebouw getroffen, zoals het plaatsen van zonnepanelen.

Leren voor het leven

Onderwijs verandert, de maatschappij verandert. Steeds meer opvoeding komt op school terecht. Kinderen moeten ook leren omgaan met tegenslagen, iets wat niet alle kinderen van huis uit meekrijgen. Het lijkt er op dat er steeds meer ouders met alle goede bedoelingen hun kind willen behoeden voor problemen. Daarmee help je een kind niet, het is veel nuttiger om een kind te leren hoe het met tegenslagen moet omgaan. Want die komen ze zeker tegen in hun leven. Kinderen groeien op in een ingewikkelde maatschappij, waarin ook ouders soms hun weg nog moeten zoeken. Ouders en school moeten samen zoeken naar wat kinderen van de 21ste eeuw nodig hebben aan kennis en vaardigheden.

Het straalt van de scheidend directeur af dat hij met veel plezier op de school heeft gewerkt. Hij kijkt dan ook terug op een mooie tijd waarin hij veel mooie, maar ook verdrietige dingen heeft meegemaakt. Hij benadrukt regelmatig dat hij het heel belangrijk heeft gevonden dat er altijd een goed team rondom hem heen heeft gestaan. Volgens hem was zijn leiding geven in de geest van de uitspraak van Gandhi: "Kijk, daar gaan mijn mensen. Ik volg hen, want ik ben hun leider".
Als deze week de afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden, zal hij in zijn toespraak vertellen "dat ik een heel dankbaar mens ben", aldus Adri Trommel.

Hij heeft desgevraagd nog geen idee wat hij met de komende vrije tijd zal gaan doen, want hobby's heeft hij niet echt. "Eerst ga ik afkicken en dan na de zomer ga ik kijken hoe ik mijn tijd in ga vullen. Misschien vrijwilligerswerk in de kerk of ergens anders". Hij zal vooral niet over de schouder van zijn opvolger mee gaan kijken op de Bosseschool, zo verzekert hij. Misschien komt hij nog wel eens langs als 'voorleesopa' voor de kleinkinderen, die ook op de Bosseschool zitten.

Meer berichten