Logo eilandennieuws.nl
Vertrekkend directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal overhandigd het 'Een eeuw goed wonen' aan burgemeester Grootenboer.
Vertrekkend directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal overhandigd het 'Een eeuw goed wonen' aan burgemeester Grootenboer. (Foto: Wim van Vossen)

Woongoed GO viert eeuwfeest tijdens symposium

Woongoed GO vierde het 100-jarig bestaan donderdag 27 juni met een symposium. Daar werd niet alleen teruggeblikt op een eeuw sociale volkshuisvesting, maar ook vooruitgekeken naar de toekomst. Want vanaf 1 juli gaan de vier woningcorporaties op het eiland gezamenlijk verder, de nieuwe organisatie heet Oost West Wonen. De bijeenkomst stond daarnaast in het teken van het afscheid van Simon van Nieuwaal, de directeur-bestuurder van Woongoed GO gaat met pensioen.

Tekst: Martijn de Bonte, foto's: Wim van Vossen

Huizen zonder waterleiding, zonder elektriciteit en een wc zonder stromend water in de woonkamer. En in Middelharnis was er sprake van een krottenzee. Er waren honderd jaar geleden veel wantoestanden. Naar aanleiding van een ingezonden stuk in de krant, wordt in 1919 woningbouwvereniging Middelharnis opgericht, om te zorgen voor goede en betaalbare huizen. Dat is gelukt. Honderd jaar later is er enorm veel verbeterd in de volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee en viert Woongoed GO het 100-jarig bestaan. De hele geschiedenis is nauwkeurig beschreven door Jan Both, de streekarchivaris schreef het boek 'Een eeuw goed wonen, Woongoed GO 1919-2019'. Tijdens het symposium overhandigde Van Nieuwaal het eerste exemplaar aan burgemeester Grootenboer. In 100 jaar is er veel veranderd. Destijds was het zaak om te zorgen dat iedere woning een werkend toilet, water en elektriciteit had. Nu is dat vanzelfsprekend en zijn verduurzaming van de bestaande huurwoningen en de leefbaarheid in de wijken de grootste uitdaging.

Huurders op het podium

Het podium in het Prieel is voor de gelegenheid omgebouwd tot huiskamer. Aan de tafel nemen drie huurders en wethouder Markwat plaats voor een gesprek over de woningbouwvereniging. Kees Bakelaar huurt al 43 jaar hetzelfde huis bij Woongoed en spreekt beeldend. "Woongoed en de huurders zijn als de maan en de sterren, ze horen bij elkaar." Wil Noteboom is naast huurder ook betrokken bij de huurdersvereniging en spreekt de hoop uit dat er in de toekomst meer betaalbare seniorenwoningen worden gebouwd. Maritha van der Valk is de jongste huurder en vertelt dat ze haar energiezuinige huurwoning ziet als een opstapje om later een eigen koopwoning aan te schaffen. De wethouder benadrukt dat de gemeente erop toeziet dat er voldoende woningaanbod is, die aansluit op de vraag. "Juist ook voor de onderkant van de markt. Onze inwoners moeten altijd kansen hebben om een huis te huren of te kopen."

Tegendraads en provocerend

Als de presentator aan de vertrekkende Simon van Nieuwaal vraagt waar hij het meest trots op is, antwoordt hij ad rem: "Heb je even." Daarna serieus: "Ik ben trots op wat we gebouwd hebben en dat we hebben meegewerkt aan de transitie in de zorg. In bijna iedere kern is wel een woonzorgcomplex, zoals Ebbe en Vloed en het Stadshuus. Daarnaast moeten gebouwen bij Woongoed GO niet alleen functioneel, maar ook mooi zijn." Op de vraag wat hij voor directeur hij was, zegt hij: "Merkbaar aanwezig, tegendraads en provocerend." Hij bedankt de medewerkers: "We hebben als Woongoed GO mooie prestaties geleverd en daar heb je een goede ploeg mensen voor nodig."

Henk Wielaard, voorzitter van de RvC, benadrukt in zijn toespraak de ondernemersgeest en het sociale hart van de bestuurder. Collega-bestuurder Van der Valk van Fides Wonen zegt dat er regelmatig pittige discussies werden gevoerd. "En het irritante was, dat je best vaak gelijk had." Als afscheidscadeau ontvangt Van Nieuwaal van de andere corporaties een legohuis. Van der Valk zegt met een grijns: "Kun je samen met je kleinkinderen de eerste woning van je nieuwe woningcorporatie Simon Wonen bouwen." De burgemeester zegt dat de rode draad in Van Nieuwaal zijn loopbaan is, dat hij zich altijd heeft beziggehouden met de ondersteuning van de medemens.

Levenswerk loslaten

Het laatste woord is aan de gaande man. "Het valt mij zwaarder dan ik dacht om een stuk van mijn levenswerk los te laten." De laatste jaren rondom de fusie beschrijft hij als "een stoeipartij tussen vier ego's. Maar het gebouw staat, nu de afbouw nog. Houd de huren betaalbaar, overleg met de huurders, bied ze keuze, werk zoveel mogelijk samen met lokale ondernemers en werk iedere dag alsof je zelf huurder bent. Lang leve de nieuwe woningbouwvereniging!"

Meer berichten