Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Zwembad 't Zuiderdiep blijft ook dit zomerseizoen dicht op zondag

Door Jaap Ruizeveld

Dit zomerseizoen 2019 blijft het zwembad 't Zuiderdiep in Stellendam op zondag gesloten. Dit is gelijk aan de voorafgaande jaren. Het college geeft dit aan in een raadsbrief, recent als extra bijlage opgenomen bij het besluitvormende agendapunt Prestatiesubsidie SRGO 2019, dat met alleen de stemmen van de PvdA-fractie tegen werd beklonken. De raadsbrief omschrijft een verkenning omtrent mogelijkheid voor openstelling van het bad op zondag.

Burgemeester en wethouders zijn met de stichting (SRGO) overeengekomen dat er een uitwerking (voor september) zal plaatsvinden waarin wordt bepaald wat de technische mogelijkheden en financiële vereisten zijn om tot een 7-daagse openstelling in de nabije toekomst over te kunnen gaan. In de prestatieafspraken wordt met ingang van 2020 opgenomen dat het Zuiderdiep-bad een zondag openstelling zal kennen, onafhankelijk van de mogelijkheid tot een 7-daagse openstelling over te gaan. De gemeenteraad ontvangt uiterlijk 1 oktober 2019 hierover nadere informatie en zal worden betrokken in de afwegingen om de toekomstige openstelling van 't Zuiderdiep-bad te bepalen. De informatieve brief van het college wordt opgenomen op de agenda voor de raadsvergadering van 4 juli 2019 (lijst Ingekomen stukken en mededelingen).

Programmering

SRGO is exploitant van de drie gemeentelijke zwembaden op Goeree-Overflakkee, waaronder zwembad 't Zuiderdiep en is primair verantwoordelijk voor de programmering. Deze vindt plaats op basis van maatschappelijke en/of commerciële uitgangspunten. Desgewenst kan het college van B. en W. opdracht verlenen aanpassingen in de openstelling en/of programmering door te voeren. Op raadsvragen gaf portefeuillehouder Bruggeman al eerder aan dat er kanttekeningen te plaatsen zijn bij het openstellen van het bad gedurende 7 dagen per week.

Afwegingen

Los nog van financiële aspecten zou het dan gaan om noodzakelijke uitbreiding van de
filterkwaliteit en bouwkundige aanpassing van leidingwerk en pompen. Gelet op o.a. een optimale waterkwaliteit is één dag per week sluiting (welke dag dan ook) onder de huidige omstandigheden nodig voor stabilisatie. In het lopende verkennende onderzoek moet een afweging worden gemaakt of de benodigde investering t.b.v. de aanpassingen commercieel en/of maatschappelijk te verantwoorden is en meerwaarde oplevert voor gebruik door recreanten en een deel van de eilandbewoners.

Meer berichten