Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Allemaal geslaagd voor het verkeersexamen

'Heb je voorrang op deze gelijkwaardige kruising? Mag je hier met twee naast elkaar fietsen? Moet je als fietser ook richting aangeven?' Een kleine greep uit de vele vragen van de verkeersquiz, waarin de leerlingen van groep 7 van OBS De Pannenbakker en CBS Oranje-Nassau afgelopen dinsdagmiddag de strijd tegen elkaar aangingen. De quiz was de afsluiting van het verkeersexamen en werd nipt gewonnen door eerstgenoemde. Het belangrijkste was echter, dat alle leerlingen van beide scholen waren geslaagd.

Tekst en foto's: Mirjam Terhoeve

De hele dag stond in het teken van het verkeer. 's Morgens was er het Veilig Verkeer Nederland (VVN) praktijkexamen, waarin de kinderen een route door het dorp af moesten leggen. Dit sloot aan op het theoretisch examen, wat in april werd gehouden. Nu werd getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen ging door de eigen woonomgeving. Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat om, in een geheel nieuwe omgeving, de theorie toe te passen. Voor de start werd de veiligheid van de fietsen gecheckt en langs de route stonden vrijwilligers, die controleerden of de kinderen zich aan de regels hielden. En dat deden ze allemaal prima.

Terecht geslaagd

s 'Middags was er de afsluitende quiz in het Dorpshuis. Ook wethouder Markwat was hierbij aanwezig en was onder de indruk van de kennis die de kinderen hadden. "Gezien de vele goede antwoorden op de quizvragen, is het heel terecht dat jullie allemaal zijn geslaagd", zei hij. "Ook hebben jullie in de praktijk laten zien dat je weet hoe het hoort. Ik hoop van harte dat jullie je altijd zo blijven gedragen in het verkeer. Ik maak weleens wat anders mee in de omgeving van het gemeentehuis, met twee middelbare scholen in de buurt. Het lijkt misschien heel stoer om je niet aan de regels te houden, maar eigenlijk is het gewoon heel erg gevaarlijk. Dus beloof mij, dat jullie ook later je best blijven doen". En na deze woorden overhandigde hij de kinderen één voor één hun diploma en gaf ze tot slot een welverdiend applaus.

Al 45 jaar bestuurslid

Een welverdiend applaus en een mooie bos bloemen was er ook voor mevrouw Dina Koppenaal-Visser. Zij presenteerde niet alleen de quiz, maar is dit jaar al 45 jaar vrijwilliger van VVN Goeree-Overflakkee, afdeling Nieuwe-Tonge. Samen met mevrouw Anske Mijs-Sneep, al 41 jaar vrijwilliger, vormt ze het huidige bestuur. Helaas kon mevrouw Mijs niet aanwezig zijn, omdat ze onlangs haar heup gebroken heeft. Toch was er ook voor haar een applaus en een bloemetje.
De afdeling VVN Nieuwe-Tonge werd in 1958 opgericht. Mevrouw Koppenaal kwam in 1974 in het bestuur en mevrouw Mijs in 1978. "Dit kwam door mijn man", vertelt Dina. "Hij zat al bij het clubje en vond dat ook wel wat voor mij. En dat klopte, want ik ben er nog steeds bij en ik vind het nog ontzettend leuk om te doen. In de beginjaren waren we heel actief, maar dat kon ook omdat we vele vrijwilligers hadden en niet te vergeten sponsors. Zo kregen we in 1976 een verkeerstuin cadeau van de Shell. Deze bestond uit trapauto's, verkeerslichten en borden. Er werd goed gebruik van gemaakt door de jeugd, bijvoorbeeld op speciale dagen zoals Koninginnedag. Later zijn de spullen overgedragen aan Hernesseroord, waar een verkeerspleintje was gerealiseerd".

Rode draad

"We deden ook mee aan veel georganiseerde activiteiten, zoals de verkeersquiz tussen diverse verenigingen en bijvoorbeeld tussen de brandweerkorpsen van de toenmalige gemeente Middelharnis', vervolgt Dina. "Verder hielden we de verkeersveiligheid in het dorp in de gaten en gingen, zo nodig, bij de gemeente langs om gevaarlijke punten onder de aandacht te brengen. Ook de bekende broomcursussen en scootmobiel-fiets en verkeerscursussen werden door ons georganiseerd.
Als rode draad waren er natuurlijk ieder jaar de schoolverkeersexamens met een verkeersquiz tussen de beide scholen". "Van een groot aantal kinderen die vandaag geslaagd zijn, heb ik ook de ouders nog begeleid, hoor", lacht ze. "In die tijd was het zelfs nog een landelijk gebeuren. De beste leerlingen mochten door naar de landelijke verkeersquiz en van daaruit kon je nog verder. We gingen heel Nederland door en wat hadden we altijd een lol. In 1982 hadden we twee leerlingen die eerste werden bij de landelijke eindstrijd en tweede van de Benelux. Zij mochten zelfs door naar Egypte en eindigden daar op plaats 8 van 16 deelnemende landen. Geweldig was dat".
Aan stoppen denkt Dina nog helemaal niet. "Ik vind het nog te leuk", benadrukt ze. "We verzorgen nu alleen nog de verkeersexamens en de quiz, dus dat is best te doen voor ons, al zijn we beiden inmiddels 75. Wel hopen we wat versterking erbij te krijgen en dan het liefst iets jonger dan wij. Dus mensen die ons willen helpen, mogen te allen tijde contact met me opnemen via 0187-651773. Graag zelfs".

Meer berichten