Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Replica kanon overgedragen aan Fort Prins Frederik

OOLTGENSPLAAT- Het was een bijzonder gezicht afgelopen donderdagmiddag. Wethouders van de gemeentes Moerdijk en Goeree-Overflakkee, die tezamen een miniatuurkanon op een brancard naar het plein van Fort Prins Frederik droegen. Het kanon was met de boot 'De Waterpoort' vanuit Fort Sabina, aan de overkant van het Volkerak, naar Ooltgensplaat verscheept. Met de overdracht van het kanon werd de verbinding tussen beide forten gesymboliseerd.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Het kanon betreft een replica van een authentiek militair gevechtsinstrument, vervaardigd door vrijwilligers van het West-Brabantse fort, die er ook al een voor hun eigen monument hadden gemaakt. Eerder dit jaar werd het al aan burgemeester Ada Grootenboer geschonken, maar de officiële overdracht had nog niet plaatsgevonden. Hoewel er dus sprake was van een miniatuurkanon, woog het toch maar liefst zo'n 120 kilo. De dragers hadden er een flinke kluif aan. Wethouder Thomas Zwiers droeg na aankomst het kanon officieel over aan zijn collega's Tea Both-Verhoeven en Daan Markwat. Daarmee heeft Fort Prins Frederik na vele jaren weer een eigen kanon(netje).

Zeven kanonnen

Het Fort Prins Frederik werd in 1811 gebouwd als Fort Duquesne en maakte deel uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak. De bestemming van het Fort was, om samen met Fort Sabina vijandelijke schepen de doorgang vanaf het Volkerak naar het Hollandsch Diep te beletten. Daarnaast werd met het fort het achterliggende land bewaakt. In 1813 heroverden Nederlandse militairen het fort van de Franse bezetters en veranderden ze de naam in Fort Prins Frederik. In het begin van de 19e eeuw telde het fort maar liefst zeven kanonnen. Na de Eerste Wereldoorlog verloor het echter zijn vestingfunctie en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het fort gebruikt als gevangenis en uitkijkpost door de Duitse bezetter.

Renovatie

Sinds vorig jaar is de gemeente Goeree-Overflakkee eigenaar van het Fort. "Sindsdien is er veel gebeurd", vertelde wethouder Markwat. "Het gebouw was in zeer slechte staat. Voor ons was het belangrijk dat het Fort zijn cultuurhistorische waarde terug zou krijgen en dat het weer toegankelijk en beleefbaar zou worden voor de bewoners en bezoekers van Goeree-Overflakkee. We willen het gebouw en de omgeving ervan in ere herstellen. Daartoe moest de aanwezige bebouwing en ook de bebossing worden verwijderd. Er werden regelingen getroffen worden met de bewoners en dat alles in goed overleg. Inmiddels is er al veel verwijderd en opgeruimd en worden de contouren van de vroegere vestingwallen weer zichtbaar. Bovendien is er weer uitzicht op het Volkerak. Inmiddels is er gestart met de renovatie van de geschutstoren. We zijn daarvoor in constructief overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en met de provincie als toezichthoudende instantie en als subsidieverstrekker. De aanbesteding van de te reconstrueren fiets-/voetgangersbrug wordt eveneens voorbereid. Fort Sabina aan de overkant is een mooi voorbeeld van hoe het ook hier kan worden. Ik ben daarom erg trots op dit Fort met omliggende gebouwen en ik hoop dat Waterpoort, na de renovatie, ook hier vele leuke activiteiten kan gaan organiseren, zodat vele mensen weer als vanouds kunnen gaan genieten van dit prachtige cultuurhistorische gebouw en haar omgeving".
Na deze woorden werden de vlaggen van Ooltgensplaat en Waterpoort gehesen en werd er geproost op het mooie cadeau van de 'overburen' en de toekomst van Fort Prins Frederik.

Meer berichten