Logo eilandennieuws.nl

Het was Tot Nut en Genoegen, maar nu is het Over en Uit

MELISSANT – Aan een Melissants 'instituut' is een eind gekomen: de muzikanten van het meer dan 120 jaar oude Tot Nut en Genoegen bliezen donderdag 6 juni hun laatste noten in De Melishof. Toch had dit laatste optreden ook een feestelijk tintje, want dirigent Piet van Putten ontving uit handen van burgemeester Ada Grootenboer de versierselen die horen bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau.

Door Kees van Rixoort

Muziekvereniging Tot Nut en Genoegen telde in de jaren negentig nog meer dan twintig leden. Maar de laatste jaren ging het bergafwaarts met de bezetting. Uiteindelijk waren er nog zes betalende leden en twee vrijwilligers, van wie er slechts twee in Melissant wonen. Het korps is jarenlang overeind gehouden door muzikanten van buiten het dorp.

Dat Tot Nut en Genoegen het de laatste jaren nog kon volhouden, heeft ook te maken met het feit dat dirigent Piet van Putten zijn diensten gratis beschikbaar stelde. Nu hij er na dertig jaar vanwege zijn gezondheid een punt achter moet zetten, is die luxe voorbij en zou de muziekvereniging uit het geitendorp de beurs moeten trekken voor een opvolger. Die beurs heeft echter te weinig inhoud.

Het resultaat is dus dat Tot Nut en Genoegen ophoudt te bestaan. Het publiek kon het muziekkorps voor het laatst zien en vooral horen op de dag voor Koningsdag. De definitieve zwanenzang, op 6 juni, was voor genodigden. Samen met muzikanten van andere eilandelijke muziekverenigingen speelde het Melissantse korps de mars 'Over en Uit'.

Aderlating

"Doodzonde", vindt Adrie Tieleman, voorzitter van Tot Nut en Genoegen. "Een aderlating voor de cultuur in Melissant. Muziek op Koningsdag, tijdens de lampionnenoptocht, bij een opening – het is allemaal voorbij. Het oudere publiek vindt het jammer en de rest van de bevolking neemt het voor kennisgeving aan."

Volgens Tieleman past de teloorgang van het muziekkorps in Melissant, een van de oudste verenigingen op het eiland, in de bredere tendens dat het leven voor veel mensen te druk is om hun kinderen op muziekles te doen en om bestuursfuncties te vervullen. Voor kleine verenigingen is dat de doodslag, evenals het veranderde subsidiebeleid van de gemeente, aldus de voorzitter van Tot Nut en Genoegen. "Het verdwijnen van financiële ondersteuning heeft grote consequenties voor álle verenigingen. Schrijnend is het. En er gaan meer verenigingen in de problemen raken, want het contributieplafond is bereikt en de kosten stijgen door. Dat houd je niet vol."

Onderscheiding

Voorzitter Tieleman noemt 6 juni een treurige dag met een feestelijk randje. Dat randje was de koninklijke onderscheiding die Piet van Putten ten deel viel. De 64-jarige inwoner van Ooltgensplaat kreeg op vijfjarige leeftijd een bugel van zijn ouders. Door de intensieve begeleiding van zijn vader trad hij al op zesjarige leeftijd toe als lid van de toenmalige fanfare UDI in Ooltgensplaat. Later ging hij ook spelen bij Amicitia in Dirksland. Onder de bezielende leiding van dirigenten als Willemse en Lageweg maakte hij een aantal topmomenten mee als musicus. Zijn bugel had hij toen al ingeruild voor een euphonium.

Naast zijn drukke bestaan als eigenaar van zijn schildersbedrijf, volgde hij de opleiding van dirigent HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband) en wist hij zich te bekwamen als arrangeur. Van Putten was ook lange tijd secretaris van biljartvereniging Wit Rood Wit. Biljarten deed hij ook op hoog niveau. Tijdens de uitreiking van de versierselen omschreef burgemeester Ada Grootenboer hem als een sociaal, onbaatzuchtig en zorgzaam persoon. En dat blijkt ook wel uit het feit dat hij naast zijn drukke bestaan zeer lange tijd mantelzorger was voor zijn moeder.

Fototentoonstelling

In De Melishof is van 17 juni tot 19 augustus een tototentoonstelling te zien over de geschiedenis van Tot Nut en Genoegen. De tentoonstelling, samengesteld door Tot Nut en Genoegen-bugelspeler en fotograaf Wim Weeda, is een vervolg met veel toevoegingen op de tentoonstelling die in 1998 het honderdjarig bestaan van de vereniging opluisterde. De oudste opname is van circa 1927, de jongste van de allerlaatste repetitie. Wie de foto's wil zien kan op maandagen van 15.00 tot 17.00 uur terecht in de bibliotheek van De Melishof.

Meer berichten