Logo eilandennieuws.nl
Wethouder Berend-Jan Bruggeman en Michael staan gereed voor de openingshandeling van het kantoor van SBB Zomerland.
Wethouder Berend-Jan Bruggeman en Michael staan gereed voor de openingshandeling van het kantoor van SBB Zomerland. (Foto: )

SBB Zomerland neemt nieuwe locatie feestelijk in gebruik

MIDDELHARNIS - Twee maanden geleden maakte het team van SBB Zomerland de overstap van het Rondeel naar de Flakkeesche Drukkerij. De bewindvoerdersorganisatie kreeg hiermee een nieuwe kantoorlocatie. Woensdag werd deze feestelijk geopend door wethouder Berend-Jan Bruggeman en cliënt Michael.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Het was een trotse directeur José Verhoef van SBB Zomerland die een groot aantal genodigden onder zomerse weersomstandigheden welkom kon heten. In het kort legde zij de aanwezigen iets uit over de historie van ZBB Zomerland. De bewindvoerders is oorspronkelijk ontstaan vanuit Zuidwester. Men zorgde voor de financiële zaken van de cliënten van Zuidwester. Door een wetswijziging diende er scheiding tussen zorgorganisatie en belangenbehartiger voor de cliënten te komen. Daarom werkte men sinds 2014 vanuit het Rondeel. De werkzaamheden namen toe en daarmee ook de vraag naar extra kantoorruimte. Deze ruimte werd gevonden in de Flakkeesche Drukkerij aan de Voorstraat van Middelharnis. Het historische pand waarin meerdere kantoren zijn gevestigd.
Trots was er ook bij de voorzitter van de Raad van Toezicht SBB Zomerland, Jaco van Dasler. Hij noemde de verhuizing naar dit pand 'de kers op de taart'. Hij legde uit dat de organisatie nu aller certificaten heeft behaald en daardoor ook goede zorg kan verlenen. Zeker nu de stap naar volledige zelfstandigheid is volbracht. Hij benadrukte dat de diensten van SBB Zomerland ook beschikbaar zijn voor cliënten van buiten Zuidwester.

Wethouder

Aan wethouder Berend-Jan Bruggeman was de eer om samen met cliënt Michael het kantoor van SBB Zomerland 'open te knippen'. Voordat zij tot deze handeling overgingen, vertelde de wethouder in een korte toespraak dat hij 'niet zo van de bewindvoering was'. Maar hij heeft toch ingezien dat in bepaalde gevallen bewindvoering zeker noodzakelijk is. Hij prees SBB Zomerland voor de aandacht voor de individuele cliënt en hun inzet voor de meeste kwetsbaren in de samenleving. Hij bracht dan ook met veel plezier de felicitaties van het gemeentebestuur over.

Onafhankelijk

SBB Zomerland is een onafhankelijke professionele stichting zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om kwetsbare burgers, die als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking, of een psychische of psycho-geriatrische beperking (tijdelijk) niet meer in staat zijn om hun belangen op het gebied van financiën zelf te behartigen.
Wie gebruik wil maken van de diensten van SBB Zomerland, dient wel een aantoonbare zorgbehoefte te hebben (zij zijn in het bezit van een Wlz-indicatie of WMO-aanwijzing voor zorgverlening).
Momenteel staan ongeveer 340 cliënten onder beschermingsbewind. Daarnaast verzorgt de stichting in totaal voor 700 cliënten de administratieve dienstverlening.

Meer berichten