Logo eilandennieuws.nl
De bomen staan langs de dijk tussen de sluis bij Oude-Tonge en de Galathese haven.
De bomen staan langs de dijk tussen de sluis bij Oude-Tonge en de Galathese haven. (Foto: )

Populieren langs Volkerak worden gekapt, maar wanneer is onduidelijk

Langs het Volkerak staat een rij met 1139 populieren, vanaf grote afstand zijn ze zichtbaar in de kale polder. Het waterschap Hollandse Delta heeft al in 2017 besloten om al deze populieren te kappen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Eilanden-Nieuws vroeg de woordvoerder naar de stand van zaken.

Tekst en foto: Martijn de Bonte

Waarom moeten de populieren worden gekapt?

Dirk Timmers, woordvoerder wegen, fietspaden en kanalen van waterschap Hollandse Delta: "Uit onderzoek blijkt dat deze populieren in zeer slechte staat zijn. Populieren van deze soort zijn snelle groeiers, maar hebben een korte levensduur. Populieren hebben heel zacht hout en worden kwetsbaar als ze ouder worden. Er breken gemakkelijk grote takken af, zelfs op een bijna windstille dag. Daarom moet het waterschap deze onveilige bomen weghalen. Deze populieren zijn ruim zestig jaar oud en versleten en het gevaar bestaat dat de bomen omwaaien tijdens een storm of dat er takken afbreken en uitvallen. Dit is een reëel risico voor passanten die onder de bomen wandelen of fietsen. Populieren worden niet voor niets ook wel waaibomenhout genoemd."

Wanneer staat de kap op de planning?

"Wanneer de populieren worden verwijderd, is nog niet bekend. Er is nog geen planning. Uiteraard zullen we in de planning zoveel mogelijk rekening houden met omwonenden en bedrijven in de omgeving, met het verkeer en met de natuur. Speciale opmerkingen of wensen over de bomen en hun verwijdering kunnen uiteraard worden doorgegeven aan het waterschap."

Welke bomen worden er ter compensatie gepland? Op welke locatie komen deze bomen?

"Voor een deel zijn deze bomen al herplant op een nabijgelegen bedrijventerrein, namelijk 450 verschillende soorten bomen. Dit is dus deels al gebeurd. Waar en wanneer de overige ruim zeshonderd bomen worden herplant, is nog niet bepaald en zal blijken uit de verdere uitwerking. Maar we houden ons zeker aanbevolen voor alle mogelijke suggesties. Alle tips voor plekken in Goeree-Overflakkee (zuid) zijn welkom."

Verschillende belanghebbenden hebben bezwaren tegen de kap uitgesproken, is het mogelijk om de bomen (gedeeltelijk) te laten staan?

"We begrijpen dat deze kap met veel emoties gepaard gaat. Ook wij hechten veel waarde aan bomen in het landschap langs onze wegen, sloten en dijken. Juist daarom zullen we heel goed uitzoeken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Maar deze populieren zijn oud en versleten, dus als we ze laten staan, zelfs gedeeltelijk, neemt het gevaar van omwaaien en vallende takken en dus van ongevallen, letsel en schade toe."

Is het mogelijk om bomen terug te planten op dezelfde locatie?

"De populieren worden niet verwijderd wegens de dijk, maar wegens hun hoge leeftijd en het gevaar van omwaaien/vallende takken. Maar we houden ook rekening met bijvoorbeeld de risico's voor de waterveiligheid. Als tijdens zware storm een grote boom omwaait, kunnen de wortels een dijk flink beschadigen. Daarom worden er geen nieuwe bomen teruggeplant op zeewerende dijken."

Meer berichten