Afbeelding

Haven van Battenoord verrijkt met natuurpad en uitkijktoren

Algemeen 126 keer gelezen

BATTENOORD – Het gebied Haven van Battenoord is voor recreanten een stuk aantrekkelijker geworden. In samenwerking met Natuur- en recreatieschap De Grevelingen, Watersportvereniging Battenoord, Camping De Grevelingen, werkgroep Nieuwe-Tonge in Bloei, Staatsbosbeheer en de gemeente Goeree-Overflakkee is gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de omgeving rond het haventje. Er zijn een natuurontdekpad aangelegd, een uitkijktoren geplaatst en informatiepanelen over natuur en historie aangebracht, terwijl het natuurontdekpad tevens een verbindende schakel vormt naar de nabij gelegen camping De Grevelingen. Daar is een speeltuin gerealiseerd, waar recreanten die de Haven van Battenoord aandoen ook gebruik van mogen maken. Vorige week vrijdag, 29 november, werd e.e.a. officieel geopend en heet het nu Pleisterplaats Battenoord.

Door Hans Villerius

Het project, dat ontstaan is uit een voorstel van werkgroep Nieuwe-Tonge in Bloei, werd uitgevoerd in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, samen met het Grevelingenschap. Dit schap heeft binnen het programma Zicht op Grevelingen de uitkijktoren gerealiseerd. In dat programma – dat de ecologie en de economie van de Grevelingen bedoelt te versterken – is de haven van Battenoord opgenomen als recreatief knooppunt binnen het marketingconcept 'Rondje Grevelingen'. Het opknappen van de entree van de haven – met name de bestrating van het haventerrein, het plaatsen van informatiepanelen en bewegwijzering, de aanleg van het natuurontdekpad, e.d., zijn gerealiseerd binnen het project Kwaliteitsimpuls Haven van Battenoord.

Het gehele project werd, naast geld vanuit de regio, mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Leader+) en door subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Ter gelegenheid van de officiële opening van Pleisterplaats Battenoord waren naast afgevaardigden van de bij het gerealiseerde project betrokken partijen ook de kinderen van groep 5/6 van o.b.s. De Pannebakker te Nieuwe-Tonge uitgenodigd. Vóór de openingshandeling werd het gezelschap verwelkomd op camping De Grevelingen, waar enkele sprekers kort het woord voerden.

Beleving van het eiland

Wethouder Frans Tollenaar, tevens bestuurslid van Natuur- en recreatieschap De Grevelingen, gaf aan eraan te hechten dat Leader, Zicht op Grevelingen en Gebiedsgerichte aanpak ook onder de nieuw gevormde gemeente Goeree-Overflakkee doorgang blijven vinden. "Kleinschalige projecten als deze zijn van belang voor de beleving van het eiland", zo verduidelijkte hij. "Het is hier inderdaad geen megaproject, maar wel een heel leuk project waarbinnen verschillende partijen met elkaar iets moois hebben bedacht en uitgewerkt. Door de spreekwoordelijke koppen bij elkaar te steken, heeft de Haven van Battenoord een kwaliteitsimpuls gekregen. Ook het fiets- en het wandelroutenetwerk komen erlangs, dus komende zomer wordt het er vast gezellig druk…".

Actieve inzet

Hij prees de actieve inzet van de diverse betrokken instanties en verenigingen bij de realisering van het project. Zoals die van de watersportvereniging, die de afgelopen jaren hard heeft gewerkt om het haventerrein op te ruimen en op te knappen. Met geld van het Rabobank Stimuleringsfonds werd een aantal bankjes neergezet waar passanten gebruik van kunnen maken. Maar ook werkgroep Nieuwe-Tonge in Bloei, die graag bij de haven een plek wilde om in de zomer met de kinderen naartoe te kunnen. Een natuurwandelpad en een speelplek met strandje stonden hoog op het verlanglijstje van de werkgroep. Het strandje met een speelplek bleek echter slecht realiseerbaar. Hierom echter verdient de bijdrage van camping De Grevelingen een speciale vermelding binnen het project. Omdat de camping ook juist een speeltuintje realiseerde, zou nóg een speelplek aanleggen dubbelop zijn. Daarom stelde de camping graag haar eigen speelgelegenheid beschikbaar voor kinderen die op Pleisterplaats Battenoord recreëren. Ook kan gebruik worden gemaakt van de sanitaire- en horecavoorziening op de camping. Vandaar dat vanaf het natuurontdekpad, aan de buitenzijde van de buitendijk, ook een verbindingstrap naar de camping werd aangebracht.

Jeugd

Namens de plaatselijke groep Leader Zuid-Hollandse eilanden voerde Jaap van Nieuwenhuyzen het woord. Hij legde uit dat Leader voor plattelandsontwikkeling staat en zich richt op thema's als duurzame landbouw, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en leefbaarheid. Verschillende projecten zijn zo al tot stand gekomen, zoals de Verlichte Boerderijenroute, Thema fietsroutes over Goeree-Overflakkee, een educatief centrum op Faunapark Flakkee. Maar ook buiten het eiland werden projecten gerealiseerd. En nu dus weer te Battenoord. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik ben daarom blij dat er zoveel schoolkinderen aanwezig zijn bij de opening van dit project", zo gaf hij aan.

Ook de aanwezige boswachter van Staatsbosbeheer, William van der Hulle, betrok de kinderen bij de toespraak die hij hield. Hij legde iets uit over natuurontwikkeling en wees hen op wat ze zoal in het gebied tegen kunnen komen aan bijvoorbeeld schelpsoorten, vogels, enz.

Scholen kunnen van de mogelijkheid gebruik maken om in groepsverband een educatief uitje te maken naar Pleisterplaats Battenoord. Onder leiding van de boswachter kan dan een ontdektocht langs het natuurpad worden gemaakt, in combinatie met een ontspannend element in de speeltuin van camping De Grevelingen, Havenweg 1 te Nieuwe-Tonge.

Onthulling

Te voet ging het gezelschap van de camping naar de haven van Battenoord, waar de wethouders Frans Tollenaar en Arend-Jan van der Vlugt, samen met een aantal schoolkinderen een informatiepaneel onthulden bij de ingang van het natuurontdekpad. Dat werd vervolgens meteen in gebruik genomen, voor de wandeling terug naar de camping, waar nog een dampende kop soep en een drankje wachtten.

Uit de krant

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief